Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoordelijk opbaring aula


16 februari 2004

Vraag nummer: 2888  (oude nummer: 4019)

Ik heb een bedrijf als uitvaartondernemer en heb laatst een opbaring gehad in een aula van een vereniging in een dorp verder weg. Dit was de eerste keer dat ik daar iemand opbaarde.
Op de dag dat de opbaring plaats vond was ik daarzelf niet bij. De familie en de chauffeur hebben zich daarmee gered. Ik had wel geregeld dat er ter plaatse een personeelslid van de aula hen opving.
Twee dagen later bleek het lichaam zover achteruit te zijn gegaan dat de kist op mijn advies moest worden gesloten. Toen bleek dat de stekker van het koelapparaat niet in het stopcontact was gestoken. Het koelapparaat heeft het niet gedaan.
Dit heb ik onmiddelijk gemeld bij het personeel van de aula en later heb ik hier een brief over geschreven omdat er nadien geen contact meer met mij is opgenomen. In die brief heb ik aangegeven dat ik vind dat zij nalatig zijn geweest in de koeling van het lichaam en in de controle daarvan.
Ik kreeg hiervoor toch een rekening gepresenteerd van €350,00 en een schrijven dat zij vinden dat ik nalatig ben geweest.
De vereniging kan of wil mij niet zwart op wit de verantwoordelijkheden geven en ook niet uitleggen voor welke handelingen er €350 moet worden betaald.
Hoe moet ik hier nu mee verder?

Reiny van der Vegt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zo zien we weer eens het belang van goede en vooral duidelijke afspraken.

Ik kan over deze zaak geen oordeel of advies geven, omdat de gegevens die cruciaal zijn of kunnen zijn, in uw verhaal ontbreken.
Is de koeling een ‘vast onderdeel’ van de aula en eigendom van de vereniging? Is afgesproken dat de overledene gekoeld zou worden? Wie heeft de kist op de koeling geplaatst, de familie en/of de chauffeur? En u hebt geregeld dat een personeelslid van de aula hen opving; hebt u dan ook besproken wat er zou moeten gebeuren? Heeft dat personeelslid alleen de deur van het slot gedaan en het licht aangedaan? Had u iets meer verwacht en zo ja waarom dan? Is er permanent een personeelslid aanwezig? Komt die een of meer keren per dag kijken? Of is die er alleen op afroep? Hoe weet u dat het niet anders is gegaan; bijvoorbeeld dat de stekker van de koeling er wel in zat, maar dat de werkster ging stofzuigen en datzelfde stopcontact heeft gebruikt maar de stekker van de koeling later niet terug heeft gedaan.

U hebt het niet-gebruik van de koeling gemeld en omdat u er niets meer van hoorde, een brief geschreven. U klaagde, maar wat wilde u concreet? Daar schrijft u niets over. Ik zou schrijven - als ik zo’n brief schreef - dat ik de boze familie wel naar hen zou verwijzen, of dat ik een korting op de kosten zou willen hebben. Maar wat hebt u geschreven of gevraagd? Als u niet schrijft dat u minder of niets wilt betalen, is het ook niet raar dat u gewoon een rekening krijgt. En die 350,- kosten; hoezo moet men nog uitleggen waar die voor zijn; vraagt u van tevoren dan niet wat het kost en wat voor diensten die kosten omvatten? Of dat het alleen gebruik van de ruimte is, of ook gebruik van bijvoorbeeld een koelapparaat, of personeel om bezoek in en uit de aula te laten, etc.?

Als u er niet precies de vinger op kunt leggen dat u met de vereniging specifieke afspraken hebt gemaakt, of dat u bepaalde verwachtingen mocht hebben en waarom, is het ook niet mogelijk om de vereniging verantwoordelijk te houden.
Als uitvaartondernemer bent u eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt of niet gebeurt. Als u zelf niet gaat kijken en controleren, of zeker weet dat iemand anders dat namens u doet, is alles wat verkeerd gaat uw risico.

Dat u geen punten noemt, die als handvatten kunnen dienen om 'uw zaak' sterk te maken, spreekt misschien voor zichzelf.
Ik denk dat u die euro 350,- maar moet zien als leergeld, om voor een volgende keer betere en meer gedetailleerde afspraken te maken. Ik zou zelf voor zo’n situatie een standaardbrief maken die ik naar zo’n vereniging zou faxen, met afspraken rond zaken als wel/geen opvang bezoekers, wel/geen gebruik koeling, wel/geen extra kosten werkster, wel/geen extra controle (koel)apparatuur.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >