Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

BSN nodig voor de aangifte? 2


2 januari 2017

Vraag nummer: 48813

Geachte heer van der Putten,

Allereerst dank voor uw snelle antwoord!
Hieronder de reactie van de gemeente Roosendaal:


Van mijn collega’s heb ik begrepen, dat u vragen stelde bij ons verzoek om het burgerservice nummer van een overledene te vermelden. U gaf aan dat de BRP hierin niet voorziet en u dus geen burgerservice nummer mag vragen van een overledene.

Naar aanleiding van uw stelling bericht ik u het volgende:

1. De Wet en het Besluit BRP regelen de registratie en verstrekking van persoonsgegevens in de relatie overheid-burger.
2. De Wet BRP is een algemene wet. In andere wetten kunnen bepalingen staan die de algemene regels van de BRP overrulen.
3. Bij de introductie van de mogelijkheid tot digitale aangifte van de burgerlijke stand, waaronder het overlijden, zijn een aantal bijzondere wetten aangepast.
4. In het Besluit burgerlijke stand is voor de digitale aangifte expliciet artikel 67 a opgenomen. Het tweede lid van dit artikel luidt als volgt:

Indien de aangifte van overlijden langs elektronische weg wordt gedaan, verstrekt de persoon die de aangifte doet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand tevens het burgerservice nummer van de overledene alsmede een verklaring van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

5. De regelgeving burgerlijke stand is een bijzondere wet die boven de BRP gaat en de uitvaartverzorger verplicht om van een overledene het burgerservice nummer te verstrekken.

Concluderend wil ik u laten weten, dat u dus wettelijk verplicht bent om het burgerservice nummer van een overledene te verstrekken indien u gebruikt maakt van de mogelijkheid tot digitale aangifte. U bent echter niet verplicht tot digitale aangifte. Indien u dat wenst kunt u persoonlijk aan de balie aangifte blijven doen.
Met ingang van 1 februari kunt echter niet meer gebruik maken om van de mogelijkheid om van te voren stukken door te faxen of via de mail aangifte te doen. U heeft na 1 februari 2 opties voor het doen van aangifte:

1. Langs digitale weg waarbij u zich identificeert met e-herkenning en met de verplichting om van de overledene het burgerservice nummer te vermelden of;
2. Aangifte in persoon aan de balie, waarbij u zich identificeert met een geldig identiteitsbewijs. U kunt op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur aan de balie op volgorde van binnenkomst aangifte komen doen of van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur aangifte komen doen op afspraak.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Jose Mattheussens - Kroon
Teamleider

Antwoord:

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw nadere informatie. Het punt speelt dus alleen bij digitale aangiftes en niet bij een aangifte aan de balie.

Wat in de reactie van de gemeente Roosendaal wordt gesteld over de verhouding tussen bijzondere wetten en algemene wetten, is een verhaal met enkele klokken en klepels. Maar dat terzijde. De kwestie heeft weinig te maken met Wet basisregistratie personen (BRP) en het Besluit basisregistratie personen). Het gaat hier om het Besluit burgerlijke stand 1994, een uitvoeringsregeling van Boek 1 (Personen- en familierecht) van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Ik ben nu ook eens even zelf op onderzoek uit geweest. Ik vond het 'Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand' (Stb 2014, nr 587).

In het 'Besluit burgerlijke stand 1994' is na artikel 67 een nieuwe afdeling met een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
"Elfde afdeling. De elektronische kennisgeving van een huwelijk en geregistreerd partnerschap en de elektronische aangifte van overlijden
Artikel 67a
1. (...)
2. Indien de aangifte van overlijden langs elektronische weg wordt gedaan, verstrekt de persoon die de aangifte doet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand tevens het burgerservicenummer van de overledene alsmede een verklaring van de arts die het overlijden heeft vastgesteld."

In de 'Nota van toelichting' van het Besluit van 17 december 2014 (Stb 2014, nr 587) staat:
"Met betrekking tot de aangifte van overlijden langs elektronische weg is in aanvulling op artikel 1:19h BW (nieuw) en ter waarborging van deze procedure bepaald dat de uitvaartondernemer – die daartoe uitsluitend bevoegd is verklaard – ook het burgerservicenummer van de overledene moet verstrekken alsmede een verklaring van de arts die het overlijden heeft vastgesteld."

Deze wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 587) is in werking getreden met ingang van 1 juli 2015.

Ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht - waar het hier om gaat - volg ik niet zo in detail. Het is per slot geen lijkbezorging. Maar dit zal voor veel lezers en gebruikers van Uitvaart.nl interessant zijn om te weten.
Ik voeg deze informatie over de eisen van een digitale aangifte van overlijden toe aan uw eerste vraag 'BSN nodig voor de aangifte?' En ik zal haar doorspelen aan de webredactie van Uitvaart.nl, zodat zij de informatie op redactionele pagina's kan actualiseren.

Nogmaals hartelijk dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE