Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven of cremeren op zondag of christelijke feestdag


14 juni 2007

Vraag nummer: 4802  (oude nummer: 9321)

Mijnheer Van der Putten,

Onlangs heeft hier op zondagmiddag op de begraafplaats van de Hervormde Kerk een begrafenis plaatsgevonden.

Zowel de verantwoordelijk persoon van de kerk heeft zonder nadenken ingestemd en de onderneemster die de uitvaart verzorgde zegt niets te weten dat hiervoor aparte toestemming nodig is.

Menigeen is van slag door het gebeurde en de gemeente laat het liggen, want wij hebben geen zegenschap over de Hervormde begraafplaats. Zij kunnen dit toestaan.
Naar mijn weten mag er NIET begraven worden op zondagen en erkende Christelijke feestdagen en heeft dit niets uit te staan met bijzondere begraafplaats.(behalve met uitzondering/toestemming van OvJ en/of de Burgemeester)

Zit ik fout?

Dank en groet

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Er mag zeker wel begraven worden op zondagen en andere Christelijke feestdagen. Alleen wilde de wetgever er niemand toe verplichten.

U legt natuurlijk de link met het begraven of cremeren op uiterlijk de 5e dag na het overlijden. Dat als die 5e dag op een zondag valt, er dan zaterdag begraven of gecremeerd moet worden, dan wel uitstel moet worden gevraagd tot maandag. Maar dat heeft vooral praktische redenen, begraafplaatsen en crematoria werken dan niet. Om personeel van begraafplaatsen en crematoria (en uitvaartleiders) een vrije zondag te gunnen, natuurlijk zeker degenen die aan de zondagsrust hechten. Zodat personeel geen 7 dagen per week moet werken.
Het is echter niet verboden om op zondag te begraven of cremeren. Soms gebeurt het ook wel.
Ik zag toevallig gisteren in de 'Verordening graf- en begraafrechten 2007' van de gemeente Ede - toch een Christelijke gemeente - dat die er zelfs een tarief voor heeft:
> Voor het begraven of het bijzetten op een zondag worden de rechten als bedoeld in 2.1.1 en 2.2 verhoogd met 672,00
Voor de toepassing van dit onderdeel wordt met een zondag gelijkgesteld: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, hemelvaartsdag, beide kerstdagen, de dag waarop de verjaardag des konings wordt gevierd en een nationale feestdag, tenzij deze dagen onmiddellijk volgen op of onmiddellijk voorafgaan aan een zondag.<

Voor het begraven of cremeren op een zondag of een erkende feestdag is geen verlof van de burgemeester of een andere autoriteit nodig.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >