Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoer overledene door aangewezen partij


29 augustus 2003

Vraag nummer: 2435  (oude nummer: 2986)

Mag een verzorgingshuis/ziekenhuis het vervoer en eventuele verzorging van de overledenen aldaar uitbesteden aan een door hen aangewezen partij?
Door deze handelswijze mag een andere partij haar verzekerden niet zelf vervoeren en verzorgen maar wordt gefronteerd met extra kosten. Mogen de meerkosten worden doorbelast aan het verzorgingshuis?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie in uw probleem paralellen met een aantal andere vragen in de rubriek, waaronder:
- vraag 1516 Ophalen overledenen mortuarium, sub-rubriek Mortuarium/rouwcentrum;
- vraag 1558 Dood en dan (koeling in verzorgingstehuis), sub-rubriek Opbaren .

De overeenkomst met de andere vragen is, dat als een tehuis/verzorgingshuis e.d. iets wil doen of verbieden, men dat contractueel moet regelen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of patiëntenovereenkomst. En niet achteraf, maar vooraf.
Ik heb als voorbeeld gegeven dat een overledene soms naar een mortuarium wordt gebracht dat door een derde, een uitvaartonderneming of een verzekeraar, wordt beheerd. En die komt dan met een rekening. Voor een dienst die ongevraagd is, want de familie heeft dan niet opdracht gegeven om de overledene daar te verzorgen.
Een verzorgingshuis noemt dan wel eens als motief dat het beter is de overledene naar het mortuarium te brengen, omdat het lichaam daar gekoeld kan worden en op de eigen kamer niet. Maar dat is allemaal niet zo relevant.

Het principe is dat de nabestaanden zich over het lichaam van de overledene mogen en moeten ontfermen en dat zij bepalen welke partij de verzorging en andere taken op zich neemt. Het kán zijn, dat men dan met regels van het verzorgingshuis geconfronteerd worden. Maar, die gelden – zoals gezegd – alleen als zij op de juridisch juiste manier duidelijk en tijdig vastliggen in een contract dat of algemene voorwaarden die zijn getekend door de overledene. En als dat niet het geval is, zijn de nabestaanden vrij in hun keuze.
Een uitzondering is, wanneer nabestaanden niet tijdig bereikbaar zijn (maar dan heeft het verzorgingshuis aantoonbaar moeite hebben moeten doen om wel te proberen tijdig contact op te nemen) en dat het tehuis door het verstrijken van de tijd in de positie komt dat zij als zaakwaarnemer naar redelijkheid maatregelen moet nemen. Wat redelijk is, hangt van de omstandigheden af. Dat men een bewoner die in de gang door een beroerte is getroffen, niet in die gang laat liggen, vind ik redelijk. Maar die kan dan naar zijn eigen kamer gebracht worden. Als een bewoner ’s nachts onverwacht overlijdt en ‘s ochtends gevonden wordt en men na een hele ochtend tevergeefs telefoneren naar nabestaanden om 13.00 uur besluit om eigen maatregelen te nemen, vind ik dat redelijk. Maar niet, als men na een uurtje al de ‘eigen partij’ inschakelt.

Strikt genomen kunt u het verzorgingshuis dan niet aanspreken op extra kosten als die ontstaan. Want u bent geen contractuele partij voor het tehuis. Maar juridisch is het zo, dat de nabestaanden wellicht aanspreekbaar zijn voor deze extra ‘onnodige’ kosten, dat deze nabestaanden vervolgens daarvoor het verzorgingshuis kunnen aanspreken. En dan kunt u daarbij als hun gemachtigde optreden. U stuurt dan de rekening niet namens uzelf, maar namens de nabestaanden en dan kan het m.i. wel.

Ik beantwoord daarmee indirect al de vraag: is het verzorgingstehuis voor de extra kosten aanspreekbaar? Ja, mits er geen contract (met aanhangende algemene voorwaarden) met de overledene is, waar uit blijkt dat men altijd deze maatregelen mag treffen en mits men geen redelijke termijn in acht heeft genomen om die maatregelen te treffen.
Maar u voelt wel aan dat er toch een grijs gebied is, en dat je niet altijd met een schaartje kunt knippen wat redelijk en wat onredelijk is.

Het beste is het natuurlijk als bewoners van verzorgingshuizen bij de administratie van hun tehuis de mededeling deponeren dat zij bij u verzekerd zijn. Als men u dan niet benadert, zit men fout. Het kan ook een actie van kinderen zijn, om het tehuis van vader of moeder aan te schrijven en mede te delen dat als er iets gebeurt, men u moet waarschuwen. Zo voorkomt men zelf aanspraken en mogelijke extra kosten. Wellicht iets om in uw verzekeringsblad te publiceren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >