Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dragen of rijden (overledene in kerk)


2 oktober 2002

Vraag nummer: 1226  (oude nummer: 1567)

Tue Oct 17 22:46:16 2000

Geachte Hr. V.d. Putten,

In veel kerken is het te doen gebruikelijk dat overledenen op een rijdende baar naar het altaar worden gebracht. Staat het een priester vrij om de uitvaartondernemer danwel de familie te verplichten in "zijn" kerk de overledene daadwerkelijk te dragen i.p.v. te rijden.
De argumentatie van de priester is als volgt:"De overledene is 9 maanden door de moeder gedragen, vervolgens bij de doop door de ouders de kerk ingedragen en wordt nu ook bij de laatste kerkgang weer gedragen."

Argumenten m.b.t. Arbo-omstandigheden of fysieke onmogelijkheden van dragers of familieleden zijn niet bespreekbaar.

m.vr.gr.
E.v.d.Kerkhof

Antwoord:

Geachte heer V.d. Kerkhof,
Ik zie geen grond voor een priester om bij een uitvaartmis de familie of de uitvaartondernemer te verplichten om de kist van de overledene te dragen in plaats van te rijden.Ik zou me alleen een objectieve reden kunnen voorstellen, wanneer gebleken is dat een rijdende baar schade aanricht aan de vloer. Hoewel ik me daar weinig bij kan voorstellen.
Nee, ik zie het niet zitten. Mij lijkt dit de keuze van de familie in overleg met de uitvaartbegeleider. Ik ben zelf een beetje brutaal. Dat kunt u zich in uw werk wat minder veroorloven, maar ik zou de zaak met de familie bespreken, de wens van de priester voorleggen, maar ook de werkomstandighden van het personeel en dan de familie laten beslissen. Als de familie dan voor rijden zou kiezen, zou ik brutaalweg rijden. Ik wil dan nog wel eens zien dat de priester de toorn van de familie trotseert door dan geen mis of te dragen of het lichaam niet te zegenen.
Met vriendelijke groet,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE