Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aangifte van overlijden (tijdstip overlijden noodzaak?)


30 maart 2006

Vraag nummer: 4342  (oude nummer: 7757)

Het komt regelmatig voor dat we op de aangifte van overlijden een tijdstip van overlijden vermelden die niet overeenkomt met de door de arts ingevulde verklaring van overlijden van de betreffende overledene. Dit heeft soms het resultaat dat de gemeente de akte en het verlof niet wil opmaken, en ze de uitvaartverzorger vragen om de juiste tijd vast te stellen. Zijn we als uitvaartonderneming verplicht om het tijdstip van overlijden te vermelden op de aangifte voor de gemeente? Zo nee, kan de gemeente toch eisen dat we deze tijd invullen?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze vraag ligt niet op het terrein van de lijkbezorging, maar op het terrein van de Burgerlijke Stand. Ik durf er daarom geen 100% zeker advies over te geven.

In artikel 61 van het Besluit Burgerlijke Stand staat wat in de akte van overlijden moet staan. Dat is o.a. de dag - en voor zover bekend het uur en de minuut - van het overlijden. Het is blijkbaar niet per se nodig om het uur en de minuut te weten om een akte op te kunnen maken. Maar... als het wél bekend kan zijn, moet men m.i. ook wel moeite doen om het te weten te komen.
Soms is het cruciaal om het juiste tijdstip van overlijden te weten. Bijvoorbeeld als een echtpaar zonder kinderen bijvoorbeeld door een ongeval overlijdt op dezelfde dag, maar niet tegelijk, maakt het een groot verschil wie als eerste overleed. De langstlevende is erfgenaam van de eerst overledene; na diens overlijden gaat alles alleen naar de familie van de langstlevende. Andersom zou alles alleen naar de andere familie gegaan zijn.
Datzelfde kan ook spelen tussen andere verwanten, maar het voert te ver daar nu op in te gaan.

Als het tijdstip van overlijden bekend is of kan zijn, lijkt het mij logisch en verstandig dat de gemeente dit vraagt. En om nader onderzoek vraagt als ze 2 verschillende feiten voorgeschoteld krijgt. Het zijn natuurlijk de uitzonderingen, maar een ander uur van overlijden kan soms het mis grijpen naast een miljoenenerfenis betekenen.
Ik vraag mij echter af waarom de arts en de uitvaartverzorger ieder een ander tijdstip opgeven. Er kan toch maar één tijdstip juist zijn? Hoe kan dat?

Als ergens aangifte van wordt gedaan, kan de gemeente eisen dat de gegevens correct en volledige zijn. Sterker, ik denk andersom dat de gemeente fout bezig zou zijn als ze het er maar zou laten zitten, als er tegengestelde gegevens zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >