Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid verkeer regelen uitvaart


8 april 2013

Vraag nummer: 34209

Ik heb een vraag m.b.t. de aansprakelijkheid bij het regelen van het verkeer bij een uitvaart.

Wanneer de (lopende of rijdende) rouwstoet begeleid wordt door medewerkers van de uitvaartonderneming en zij regelen ook het verkeer (door bijvoorbeeld op een kruispunt het verkeer even stil te leggen), hoe is de aansprakelijkheid geregeld mocht er een ongeval plaatsvinden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Artikel 82 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) regelt in lid 1:
"Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars, en
d. de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriƫle regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding."

Medewerkers van een uitvaartonderneming die een rouwstoet begeleiden en het verkeer stil leggen, hebben geen positie van waaruit zij aanwijzingen of bevelen aan andere weggebruikers kunnen geven.

U vraagt hoe de aansprakelijkheid geregeld is. Welnu, het antwoord is simpel: de aansprakelijkheid is niet geregeld. Met andere woorden: iedereen kan voor van alles aansprakelijk worden gesteld. Of die aansprakelijkheid terecht is, is weer een ander verhaal.
Omdat de medewerker van een uitvaartonderneming in functie is, zal waarschijnlijk de werkgever aansprakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de vraag: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >