Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Juwelen (duur sieraad mee gecremeerd)


29 november 2002

Vraag nummer: 1796  (oude nummer: 2164)

Mon, 14 Oct 2002 14:04

Geachte heer Van der Putten,

Ik ben begrafenisondernemer en heb een vraag.
Wij hebben onlangs een uitvaart mogen verzorgen voor een familie.
De overledene was tevens in ons uitvaartcentrum opgebaard.
Mevrouw had 5 juwelen bij zich, de familie wenste deze terug na de opbaring.
U begrijpt het al; 4 juwelen hebben wij teruggegeven echter 1 armband hebben wij door onoplettend niet afgedaan. Dus ook niet terug gegeven.
Mevrouw is gecremeerd en de familie belde 's avonds om ons te melden dat de armband niet terug was gekomen.
Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met de familie. De familie weet van de betalings- en leveringsvoorwaarden van DE NUVU. Echter zij vragen een coulance vergoeding daar het "een erfstuk was met een waarde van 2000,- euro". Wij hebben als coulance bedrag aangegeven de
mortuariumkosten niet in rekening te brengen zijn de 350 euro. De reden om 350 euro als coulance te vergoeden is als volgt beredeneerd. De afdeling Mortuarium heeft een fout gemaakt, de mortuariumkosten bedragen 350 euro, het Mortuarium heeft daardoor geen recht op vergoeding. Vandaar het bedrag van 350 euro.
Wat is uw mening en hoe zouden wij verder moeten handelen.
met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste vraag is of het zeker is dat de betreffende mevrouw een armband om had. Had de familie een lijstje, of moest u het zelf maar zien?
Het lijkt me vreemd om een armband te vergeten, omdat de handen en polsen bij het opbaren meestal goed in het zicht liggen. Kan degene die heeft opgebaard zich herinneren de armband om te hebben gedaan?
Hoe weet de familie dat de waarde van het erfstuk 2.000,- euro was? Kan ze dat aantonen, bijvoorbeeld door een opgave van de verzekering van mevrouw? Als er veel dure sieraden waren, vallen die niet onder de gewone inboedelverzekering, maar zullen die apart of extra verzekerd
moeten zijn. Daar moeten dan nog papieren van zijn in de nalatenschap van mevrouw. Wellicht kan men nog de eigen verzekering van mevrouw aanspreken.
Wat was de waarde van de andere sieraden? Waren dat dure ringen en/of halssieraden? Iets dat een indicatie geeft dat deze armband ook wel duur zou zijn geweest? Het is onwaarschijnlijk dat als de rest allemaal eenvoudig was, dit ene sieraad kostbaar zou zijn geweest.
De verzekeringswaarde is overigens in de regel hoger dan de ├ęchte waarde, de'dagwaarde'.
Erfstukken kunnen wel een hoge emotionele waarde hebben, maar de werkelijke waarde van oude sieraden is meestal niet zo erg hoog, omdat het vaak om 'ouderwetse' modellen gaat die niet meer gewild zijn en een relatief lage waarde hebben. En dan is 2.000,- hoog voor een sieraad dat, als het een erfstuk is, waarschijnlijk minstens enkele tientallen jaren oud is en wellicht niet meer in de mode is.
Wat zeggen de algemene ('leverings')voorwaarden van de NUVU over dit soort zaken?
Hebt u een WA-verzekering, waar dit onder zou kunnen vallen?

Nog een opmerking bij uw redenering om het bedrag te beperken tot 350 euro. Die vlieger gaat niet op. De schade heeft geen relatie met de vergoeding voor de werkzaamheden. Een advocaat die 1.000,- declareert in een zaak maar een enorme fout maakt en voor zijn klant schade veroorzaakt van 1.000.000,-, kan aansprakelijk worden gesteld voor 1.000.000,- (en moet dat ook betalen als de schade duidelijk is). Het is niet voor niets dat men in sommige vakgebieden (medici, advocaten) waar een geweldig grote schadeclaim kan ontstaan, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen heeft. Die verzekeringen zouden niet nodig zijn als de aansprakelijkheid voor een schade beperkt bleef tot maximaal een te declareren bedrag. Ander voorbeeld. Ik zie het al voor me: stel u laat bij de garage de winterbanden verwisselen: kwartiertje werk, bouten los en vast en kosten 40,-. Nu blijkt men vergeten van 1 wiel de bouten vast te draaien; wiel loopt er af, u verliest de macht over het stuur en botst tegen geparkeerde auto: schade 10.000,-. Denkt u dat de vergoeding beperkt blijft tot 40,-? Nee, zo mag u niet rekenen.

Ik meen dat de familie eerst maar eens de waarde van het erfstuk moet aantonen vanwege de hoge claim; vervolgens moet u aan de hand van de algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid bepalen en kijken of het onder een verzekering valt.
Als u er minnelijk niet uitkomt, zou het wellicht een zaak kunnen zijn voor de Ombudsman Uitvaartwezen.

Vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

14 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE