Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Fiscale aftrek violist, vleugel en kist


28 september 2002

Vraag nummer: 1164  (oude nummer: 1499)

Thu Dec 17 23:02:46 1998

Beste Willem,

Een van mijn klanten zit met een probleem.
Een paar jaar geleden heeft hij zijn partner verloren. Zijn uitvaart is uitgebreid 'gevierd'. Er is een kist beschilderd door Ellen Jansen, tbv de afscheidsdienst heb ik destijds een vleugel gehuurd die in de aula bespeeld werd, er stond een violist bij het graf te spelen en er stond een koffietafel klaar voor alle genodigden. Als laatste heeft hij ook een kist voor zichzelf laten beschilderen. Op dat moment was zijn levensduurprognose kort (inmiddels langer dankzij nieuwe medicijnen).

De inspecteur der belastingen besloot de belastingaftrek van de kosten die bovengenoemde zaken met zich meebrachten niet te honoreren.

Inmiddels is dankzij het werk van een accountant een deel van de kosten wel geaccepteerd. Echter niet alles.
Van de kosten voor de vleugel (ƒ 900,--) mag slecht ƒ 150,-- worden afgetrokken, voor de violist (ong. ƒ 750,--) mag niets worden afgetrokken en voor de beschilderde kist voor de nog levende van de twee (ong. ƒ 3.000,--)ook in het geheel niets.

Heb jij misschien een suggestie voor een reden waarom deze kosten wel aftrekbaar zouden moeten zijn?

Met vriendelijke groet,

David Elders

Antwoord:

Fri Dec 18 21:51:35 1998

Beste David,

Voor de aftrek van kosten van en rond de uitvaart geldt, dat er een rechtstreeks verband moet zijn met het overlijden en dat de kosten niet buitensporig hoog zijn. Voorts weegt daar in mee, gelet op dat laatste vage criterium, wat de rest van de kosten zijn en wat de vermogenssituatie van betrokkene. Voor een multimillionair zijn ƒ40.000,- uitvaartkosten niet buitensporig, voor een arme drommel wel.

Mij lijkt dat de kosten van de pianist en violist wel aftrekbaar zijn of behoren te zijn. Ik vind ze niet buitensporig en de relatie met de uitvaart is duidelijk. Dat lijken mij voldoende duidelijke redenen.
Betrokkene moet zeker een bezwaarschrift indienen. En als daar negatief op wordt beslist, kan hij zich tot de Belastingkamer van het Hof wenden (dat kost slechts ƒ80,- griffierechten). Is dat hier al gebeurd?
Het is met dit soort dingen ALTIJD van belang om SNEL te handelen, omdat hier strikte termijnen aan verbonden zijn.

Dat de kosten van een kist niet aftrekbaar zijn, voor betrokkene om later zelf te gebruiken, is geheel in lijn met de bestaande regelgeving. Hij zou de kist immers nog kunnen verkopen aan iemand anders en zelf uiteindelijk een veel goedkopere kist kunnen gebruiken. Slechts afkoop van de uitvaartkosten en de aankoop van een familiegraf, zijn - onder strikte voorwaarden - aftrekbaar. Een vooruit betaalde kist niet.
Wat iemand in zo'n situatie eigenlijk zou moeten regelen, is dat de kist pas wordt betaald op het moment van overlijden. Bijvoorbeeld door het aangaan van een overeenkomst met de kistenleverancier of een derde, waarbij een garantie voor afname wordt gesteld en eventueel (aftrekbare!) rente wordt betaald.
Verschillende constructies zijn denkbaar. Als de kist op het moment van overlijden wordt afgenomen en betaald door de nabestaanden, dan zijn de aankoopkosten wel weer aftrekbaar.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Putten

18 december 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >