Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe A-verklaring per 1-1-2020?


5 maart 2020

Vraag nummer: 60218

Geachte Mr. van der Putten, per 1-1-2020 zijn er blijkbaar nieuwe A-verklaringen in omloop. Nu zijn er gemeenten die de "oude" A-verklaringen weigeren in behandeling te nemen. Staan deze gemeenten in hun recht oftewel schrijft de Wet op de Lijkbezorging voor om de nieuwe A-verklaringen te gebruiken? Ik hoor graag van u.

Antwoord:

Artikel 9, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging luidt:
"De vorm en de inrichting van de modellen van de verklaring van overlijden, af te geven door de behandelende arts en door de gemeentelijke lijkschouwer, worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur."
Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit op de lijkbezorging. De modellen van de verklaring van overlijden, af te geven door de behandelende arts en door de gemeentelijke lijkschouwer, die als bijlagen 1 en 2 van het Besluit op de lijkbezorging zijn vastgesteld, zijn bij mijn weten de afgelopen decennia niet veranderd.

Ik zie dus geen enkele reden voor gemeenten om 'oude' A-verklaringen te weigeren. Het kan zijn dat een uitgever een nieuwe vormgeving heeft bedacht, maar dat mag niets aan de inhoud veranderen. Die is van oude en nieuwe formulieren - als daar sprake van is - precies hetzelfde.

Men hoeft ook geen formulier van een uitgever te gebruiken. Al gebruikt een arts een achterkant van een kladvelletje of een rol behangpapier en schrijft hij alles met de hand: als de juiste tekst wordt gebruikt moet een gemeente alles accepteren.

Maar laat een gemeente maar eens uitleggen wat er anders zou zijn aan de oude of nieuwe verklaringen. U mag mij scans van oude of nieuwe verklaringen mailen* en dan geef ik er wel commentaar op.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
* Scans zijn nooit meer gemaild.


TIP
Zie ook andere voor uitvaartverzorgers interessante vragen in de subrubriek 'Vragen van uitvaartondernemers'.

TIP
Voor uitvaartverzorgers is het ook wel eens interessant, grappig en leerzaam om vragen in de subrubriek 'Vragen over uitvaartorganisaties' en de subrubriek 'Kosten uitvaart' te lezen.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >