Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitstel artikel 17; tekst verklaring


4 juni 2004

Vraag nummer: 3156  (oude nummer: 4377)

Geachte heer,

Voor uitstel van het begraven/crematie als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging art. 17 laten wij de ziekenhuisarts een volgende verklaring tekenen:

Ondergetekende, ...... (naam arts)
arts in het ... (naam en plaats ziekenhuis) verklaart
inzake de heer/mevrouw ......... (naam overledene)
geboren op: ......
overleden op: ...........
dat er vanuit medisch oogpunt geen bezwaar bestaat tegen het later begraven/cremeren dan de in de wet genoemde termijn van de 5e dag na die van het overlijden.

Plaats: ......
Datum: ...........

Handtekening:.........

Ik heb de volgende vragen:
1 is die verklaring echt nodig
2 is de door ons gebruikte verklaring goed
3 moet er op de verklaring staan hoeveel dagen de uitvaart later wordt (bijv. 1 of 2 dagen)
4 is deze termijn beperkt? (het komt nl. nog wel eens voor dat een ovl een fors aantal dagen blijft staan omdat sociale diensten met elkaar 'ruziën' over wie de kosten moet betalen)

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik loop uw vragen langs.

1. Er staat in de wet dat een arts gehoord moet worden. Dat zou ook telefonisch kunnen, gewoon doordat de gemeente met een arts belt. De grap van deze verklaringen ten behoeve van uitstel is dat de gemeente aan uitvaartverzorgers vraagt om een verklaring, terwijl eigenlijk de gemeente zélf een arts zou moeten vragen of inschakelen. Dan pas krijgt men een objectief advies. Dat kan ook mondeling of telefonisch. Dus een schriftelijke verklaring is niet echt nodig. Maar gemeenten durven op dit punt niets mondeling/telefonisch. Dan kan je er in theorie wel op wijzen dat het zo niet hoeft, maar dat kost meer tijd en gezeur dan een schriftelijke verklaring.

2. Ja. Maar zie 3.

3. Er is nergens voorgeschreven wát de arts zou moeten vertellen of verklaren. Het is logisch dat als de familie bijvoorbeeld 4 dagen uitstel wil, de arts wordt gevraagd of 4 dagen uitstel verantwoord is. Maar het is makkelijker om het algemeen te formuleren. Het kan echter zijn dat een gemeente dat te vaag vindt. Voor uitvaartverzorgers is juist een wat algemenere verklaring wel handig. En als men twijfelt over de voorgenomen datum van een uitvaart zou ik altijd een ruime termijn nemen, met een paar extra dagen.

4. De termijn van uitstel is niet beperkt. Uitstel zou in theorie ook maanden lang kunnen duren. Dan is het niet verantwoord, maar goed, zou kunnen. Er is geen maximum-uitstel termijn.

Met vriendelijke groeten,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >