Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Richtlijnen rouwvervoer m.b.t. corona overledene


8 februari 2021

Vraag nummer: 62405

Geachte mr. Van der Putten,

Graag win ik uw advies in over het volgende.

Sinds er RIVM richtlijnen zijn betreffende rouwvervoer van een corona overledene, zijn er enkele ondernemers die er nog ‘een schepje bovenop doen’.
Ik heb te maken met meerdere vervoerders die bij de melding de vraag stellen: ”Is de persoon aan corona overleden?"
Dat valt naar mijn mening binnen de richtlijnen van de wet op de privacy en ik vind deze vraag dan ook niet gepast!

Maar ik ontkom er niet aan, want men heeft binnen het vervoersbedrijf de regel: Is iemand aan corona overleden, wordt deze z.s.m. opgehaald, en in een bodybag , op een brancard ‘afgevoerd' naar een centrale koeling.
Na 24 u kan ik dan pas de laatste verzorging uitvoeren…

Ik gebruik hier bewust het woord ‘afgevoerd’ omdat dit mensonwaardig is…
Nabestaande staan erbij en kijken er verbijsterd naar!
Zij kunnen niet helpen met de laatste verzorging, waardoor hun geliefde er weer wat menswaardiger bij komt te liggen.

Bij nabesprekingen met de nabestaanden, kwamen deze - naar mijn mening en die van de RIVM - onnodige maatregelen als zéér pijnlijk en belastend naar voren…
Ook ik ervaar het als onnodig en stuitend…

Graag zou ik deze gang van zaken de nabestaanden besparen.
Aan corona overlijden is op zich al erg genoeg.

Hoe te handelen in deze?
Kan ik de vervoersbedrijven erop wijzen dat men zich aan de RIVM voorschriften moet houden, niet meer en niet minder?
Of is ieder vervoersbedrijf gemachtigd om deze handelswijze uit te voeren

Graag hoor ik uw mening over deze zaak.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ken geen specifieke regels van de overheid of van het RIVM voor het vervoer van overledenen in verband met COVID-19. Volgens mij zijn die er niet. Men moet de gewone voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Op de site van het RIVM lees ik o.a. het volgende.
"SARS-CoV-2 is een virus dat van mens op mens overgebracht wordt door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en (direct) contact. Dit vormt na overlijden geen risico meer. Influenzavirussen worden op dezelfde wijze verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan influenza (griep). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne conform de reguliere hygiënemaatregelen binnen de uitvaartbranche zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

De overledene kan op de normale manier opgehaald en vervoerd worden. Dit zal meestal vanuit het ziekenhuis of een zorginstelling zijn. Bij direct contact met de overledene moet een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door handhygiëne."

Iedere vervoersbedrijf kan zelf aanvullende maatregelen nemen of een eigen
werkwijze hanteren, mits niet in strijd met de regels.
Is het nodig? Nee, want de normale hygiënemaatregelen zijn voldoende.
Mag men strengere regels hanteren? Ja.

Ik kan u alleen adviseren om een andere vervoerder te zoeken, als u vindt dat bepaalde vervoerders overdreven maatregelen toepassen.

Misschien moet u helemaal niet melden dat een overledene aan corona overleden is. Het is een medisch geheim, zoals u zelf al zegt. Het komt niet op een verklaring van overlijden te staan. Het zal alleen (vertrouwelijk, in gesloten enveloppe, of digitaal) gemeld worden bij het CBS. Als men het u vraagt, kunt u er geen antwoord op geven, want u kunt het niet beoordelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >