Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verklaring geen bezwaar bij vinding


30 augustus 2018

Vraag nummer: 55975

Geachte heer Vd Putten

Kunt u mij antwoord geven of er een verklaring geen bezwaar arts en verzoek aanvraag uitstel nodig is bij vinding?

Bij diverse gemeentes wordt aangegeven dat zij dit nodig hebben om verlof begraven/ crematie uit te geven buiten wettelijke termijn
Dit verbaasd me omdat mijn inziens proces verbaal politie voldoende is
In afwachting van uw antwoord

Mvg Marie Louise Paar
Regioassistent Cooperatie Dela Tilburg
01352099570
Regiotilburg@dela.org

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De ene 'vinding' is de andere niet. 'Vinding' is geen begrip of term van de Wet op de lijkbezorging. Iedereen die in zijn slaap of anders overlijdt zonder dat familie, vrienden of een arts aanwezig is, zal op enig moment dood worden 'gevonden'. Als dit kort na het overlijden is, is er niets bijzonders aan de hand en kan een arts de overledene schouwen en eventueel een verklaring van overlijden afgeven. Als iemand lang na het overlijden gevonden wordt, zal een gemeentelijke lijkschouwer worden ingeschakeld. Bij twijfel over de doodsoorzaak zal de officier van justitie worden ingelicht en zal die bepalen of nader onderzoek nodig is.

Artikel 19f, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek regelt: "Indien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, wordt de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is gevonden of aan land gebracht." Als de dag van het overlijden wel kan worden vastgesteld, is er geen probleem.

Als een overledene zodanig laat is gevonden of door justitie voor lijkbezorging is vrijgegeven dat de normale termijn van lijkbezorging van 6 werkdagen niet meer gehaald kan worden, is het nodig om uitstel van de lijkbezorging te vragen als bedoeld in artikel 17 Wlb. Het is niet zo dat per definitie voor elke vinding uitstel moet worden gevraagd, want soms kan de termijn van 6 werkdagen makkelijk worden gehaald.
Artikel 17 Wlb zegt: "Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of crematie daarvan een andere termijn stellen. (...)" Deze bepaling wordt door veel gemeenten verkeerd toegepast; zij verlangen van de persoon die uitstel vraagt, dat die met een verklaring van een arts dat uitstel geen probleem is, overlegt. Maar eigenlijk is het zo dat de gemeenten zelf een arts moeten vragen of er een probleem met (verder) uitstel is of niet.
Maar goed, de wet zegt in 2018 dat de burgemeester een arts moet horen en niet dat de aanvrager van uitstel een verklaring van een arts moet overleggen. Gemeenten moeten de wet beter lezen. Ik begrijp dat het makkelijker is voor gemeenten om uitvaartverzorgers te vragen een verklaring van een arts mee te brengen. Maar dat is niet wat de wet regelt; de wet vraagt actie van gemeenten zelf.

Ik weet niet waarom u denkt dat een proces-verbaal van de politie voldoende is. Een proces-verbaal kan een verklaring zijn waarom niet eerder verlof tot begraven of cremeren kon worden aangevraagd, maar de wet stelt die eis niet. Een proces-verbaal kan niet in de plaats komen van de plicht voor de burgemeester/gemeente om een arts te horen. Het horen van een arts moet uitsluitsel geven of verder uitstel verantwoord is. Dat zijn verschillende zaken, nog los van de wettelijke eis in artikel 17 Wlb.

Persoonlijk denk ik dat als de Wlb ooit weer eens herzien wordt, de verplichting om een arts te horen geschrapt zou kunnen worden. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden voor koeling van de overledene dat uitstel geen bedreiging van de volksgezondheid is (dat is het punt waar het eigenlijk om gaat). En als de praktijk zo is dat de aanvrager een verklaring van een arts mee moet brengen, dan heeft het advies weinig waarde. De aanvrager van het uitstel zal alleen een positieve verklaring van een arts overleggen. Als een arts negatief adviseert of twijfelt, zal de aanvrager een andere arts zoeken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >