Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten graf (komen voor rekening van de uitvaartonderneming)


28 december 2016

Vraag nummer: 48768

Geachte mijnheer van der Putten,
Ik heb, als uitvaartondernemer, namens de familie een begraving geregeld bij de gemeente Renkum.
Dit is telefonisch gebeurd.
De nota voor de kosten van de begraving 2125,- euro heb ik nu ontvangen.
De familie betaald niet en is niet te vinden.
Ik ga voor de hele factuur ( vrees ik ) "het schip in".
Ik heb de nota van de gemeente nog niet betaald. Ben ik verplicht deze te betalen?
Ik heb geen getekende formulieren of overeenkomsten met de gemeente getekend.
Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
XX
Uitvaartonderneming Y

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de Verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Renkum staat:
"Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt."

Uw onderneming is "degene op wiens aanvraag (...) de dienst wordt verricht". Een mondeling of telefonische aanvraag is ook een aanvraag; niet alleen een schriftelijke aanvraag. Omdat de begrafenis ook is uitgevoerd, kunt u moeilijk stellen dat men u aan de telefoon verkeerd heeft begrepen of zoiets. Dus uw onderneming is belastingplichtig.
Kunt u er nog iets aan doen? Nee, dit is duur leergeld.

Alle gemeenten hanteren de tekst van artikel 3 of een soortgelijke tekst in hun verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten of graf- en begraafrechten. Daarmee kunnen ze de rekening leggen of bij de uitvaartondernemer die de aanvraag doet, of bij de opdrachtgever/familie ten behoeve van wie de dienst is verricht. Als de familie niet bekend is of niet betaalt, kan de gemeente verhaal halen bij de uitvaartondernemer.

Ik adviseer gemeenten altijd om de formulering van artikel 3 in volle omvang te handhaven. Gemeenten hebben immers zelf meestal geen rechtstreeks contact met nabestaanden en kunnen niet inschatten hoe het zit met de betaalcapaciteit en betaalmoraal van de opdrachtgever. Als daar twijfel over is, kan men betaling vooraf of een flinke aanbetaling vragen.

Ik adviseer uitvaartondernemers altijd om er voor te zorgen dat ze niet onder de werking van artikel 3 kunnen vallen, door geen aanvraag te doen. Een verstandige uitvaartonderneming laat de formele aanvraag doen door de klant. De klant moet het aanvraagformulier voor de begraafplaats helemaal invullen en ondertekenen, waarbij hooguit wordt aangetekend dat uitvaartonderneming X de contactpersoon is. Maar de aanvraag moet niet uitgaan van de uitvaartonderneming; die moet op het aanvraagformulier niet genoemd worden als aanvrager en het formulier niet ondertekenen.

Zie o.a. ook vraag 7322 Dubieuze debiteur; voorgeschoten kosten graf;
en vraag 7334 Dubieuze debiteur; voorgeschoten kosten - nieuwe vraag;
of vraag Wat zijn de consequenties als een uitvaarleider zelf het aannemingsformulier ondertekent?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >