Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkbezorging door burgemeester buiten wettelijke termijn (welke burgemeester bevoegd: plaats van overlijden of plaats obductie)


11 november 2004

Vraag nummer: 3459  (oude nummer: 4928)

In de wet op de lijkbezorging staat beschreven dat indien er geen opdrachtgever bekend is, dat de burgermeester van de gemeente waar de overledene zich bevind opdracht moet geven voor de lijkbezorging (na het verstrijken van de wettelijk termijn.)
Hoe zit dat met een persoon zonder vaste woon- of verblijfklaats die in gemeente A is overleden en vervolgens overgebracht wordt naar gemeente B voor een obductie en daar in het ziekenhiuis gedurende de komende dagen verbllijft, omdat er zich geen neabestaanden hebben aangemeld.
Welke burgermeester moet dan opdracht geven m.b.t. de lijkbezorging die van gemeente A of die van gemeente B?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In de Wet op de lijkbezorging staat dat als niemand enige aanstalten maakt om de uitvaart te regelen, de burgemeester het moet doen. Dat is overigens niet direct, maar pas als na een aantal dagen blijkt dat er niets gebeurt en wanneer de gemeente geen familie of vrieden kan vinden.

In uw voorbeeld moet de burgemeester van de gemeente B de lijkbezorging regelen. De plaats van overlijden is niet relevant. Het gaat om de plaats waar de overledene is als er geen nabestaanden zijn die iets doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >