Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opdrachtgever is overleden (3)

9 juli 2024

Vraag nummer: 68666

Goedemorgen,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Voorkomen is beter dan genezen.

Antwoord op uw vragen:

- Hoe hebt u die opdracht van de overledene aanvaard? Wat is er afgesproken, hoe is dat vorm gegeven, wat staat er op papier?
Mijn collega heeft de opdracht aangenomen, hoe, daar was ik niet bij. Maar hem kennende zal dit zeker helder op papier staan.
- Ik kan mij eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat u met iemand zijn crematie 'volledig' bespreekt, maar niet afspreekt wat er met de as moet gebeuren.
Mijn collega heeft volgens mij afgesproken dat deze verstrooid zou worden.

- Ik vraag me ook af wat nu eigenlijk op dit moment de aanleiding is om mij deze vraag te stellen. Ik denk niet dat u de vraag stelt omdat u 'zomaar' zou willen weten hoe zoiets theoretisch zou zijn. Ik denk dat er een probleem is, maar u schrijft niet wat het eigenlijke probleem is. Bijvoorbeeld dat een van de kinderen de as opvraagt, maar u bang bent dat de andere dan gaat protesteren, of ook de as vraagt. Of een ander probleem.
Op het moment van schrijven, 5 juli jl., kwamen de kinderen op de proppen. Voorbereiden op een evt. probleem.
Bij leven heeft de persoon gezegd dat als hij/zij is overleden er gebeld zou worden door zijn/haar vriend of de notaris.. Nu belt een van de kinderen. Dat verraste ons.

Vr. gr. en een fijne dag,
Martijn

Ps. Ik dacht dat de vraag niet binnen was gekomen, vandaar de vraag nogmaals. Mijn excuus.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw reactie op mijn vraagpunten roept weer nieuwe vragen op. Die ga ik niet stellen.
Eigenlijk is het zo dat als je een bepaalde situatie wilt voorleggen voor advies of een second opinion, je eigenlijk altijd een gesprekje van minstens 10-15 minuten moet hebben. Want anders vallen essentiële punten buiten beeld.

Naar aanleiding van uw eerste vraag van 5 juli had ik de indruk dat u alleen met de overleden opdrachtgever te maken had. Nu blijken er een vriend en een notaris te kunnen zijn.
Die personen hadden als opdrachtgever kunnen fungeren, in die zin dat ze het overlijden hadden kunnen melden en dan konden zeggen: ga aan de slag met het uitvoeren van de uitvaart conform de wens van de overledene.

Op 5 juli hebben zich de kinderen bij u gemeld. Maar u hebt nog altijd niet geschreven wat ze dan wilden. Wilden ze de as, of een deel, of wilden ze inspraak in de locatie van verstrooiing of wat? Of wilden ze helemaal geen verstrooiing? Week het af van de wens van de overledene en zo ja, op welke punten?

Voor een juridisch advies is niet alleen relevant wat men wil, maar vooral ook waarom men iets wil. En dan is relevant of men conform de wens van de overledene handelt.

U schrijft "Mijn collega heeft de opdracht aangenomen, (...) hem kennende zal dit zeker helder op papier staan." en "Mijn collega heeft volgens mij afgesproken dat deze verstrooid zou worden."
Als dat inderdaad op papier staat, is dat een goed uitgangspunt voor het overleg met de kinderen.

Het beste is het altijd als alles op papier staat, met een handtekening van de overledene. Want u hebt gelijk: "Voorkomen is beter dan genezen."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder