Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

AVG-wet (privacywetgeving)


1 mei 2018

Vraag nummer: 54786

Goedemiddag,

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment moeten ondernemers en instellingen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Op welke wijze kan ik mijn organisatie voorbereiden op de nieuwe regelgeving? Is hier bijvoorbeeld een algemeen protocol voor de uitvaartondernemer?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze adviesrubriek is bestemd voor vragen over de regelgeving voor begraven en cremeren. Ik houd mij niet bezig met kwesties die de bedrijfsvoering van ondernemingen betreffen.

Indien u een handleiding of advies voor de uitvaartondernemer zoekt, verwijs ik u naar de BGNU of andere organisaties en naar artikelen in de vakbladen voor de branche. In het blad De Begraafplaats bijvoorbeeld zag ik een paar maanden geleden een artikel over de AVG.
Informatie over de AVG is o.a. ook te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is allemaal niet zo erg ingewikkeld. Men mag persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken dan waarvoor ze verstrekt zijn. Men moet zorgvuldig met gegevens omgaan, in die zin dat niet zomaar aan iedereen alle gegevens ter hand worden gesteld en dat niet iedereen in uw computers of kaartenbakken kan neuzen. Ze moeten beveiligd zijn of in de kast staan. Je moet als bedrijf of instelling niet meer dingen vragen dan die je nodig hebt.

Er zijn echter veel misverstanden over privacy en privacybescherming. Vaak wordt gedacht dat alle gegevens 'dus' geheim zijn. Dat is onzin. Ik hoorde bijvoorbeeld recent dat een begraafplaats weigerde om aan iemand te vertellen wie de rechthebbende op het graf van zijn grootouders is. Dat is klinkklare onzin. Wat niet mag is dat een begraafplaats aan bijvoorbeeld een steenhouwer een bestand met alle namen van alle rechthebbenden geeft, zodat hij die onderhoudsoffertes kan sturen. De administratie op een PC moet met een wachtwoord beveiligd zijn en onbevoegden mogen niet alle soorten bestanden kunnen inzien.

Het is niet zo dat deze regelgeving de normale verhoudingen verstoort of moet verstoren. Alleen misbruik wordt tegengegaan. Ik ontvang deze dagen in mijn brievenbus ook alarmerende aanbiedingen van bedrijfjes die mij met een computerprogramma beloven te vrijwaren van miljoenenboetes. Ook onzin.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >