Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoording aanwezigheid "Radionucliden"


24 juli 2019

Vraag nummer: 58271

Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanwezigheid van radionucliden, jodium 125, pacemaker en andere implantaten? Dit naar aanleiding van een brief die wij hebben ontvangen van de Dela met een wijziging in het LVC-formulier. Stond er eerst "Ter attentie van de opdrachtgever", nu staat er "Verklaring opdrachtgever en uitvaartverzorger"?

Antwoord:

Geachte heer,

Formeel verantwoordelijk voor de aanwezigheid van radionucliden, jodium 125, pacemaker en andere implantaten was en blijft de opdrachtgever van de uitvaart.

Op het nieuwe LVC-opdrachtformulier dat verschillende crematoriumhouders de afgelopen dagen aan relaties stuurden, staat een onderdeel "Verklaring opdrachtgever en uitvaartverzorger". In dit onderdeel staat:
"Door ondertekening van dit formulier geven opdrachtgever en uitvaartverzorger te kennen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:
1. de opdrachtgever verklaart in geval van een crematie dat de overledene in de afgelopen 12 maanden niet is behandeld met Radionucliden zoals jodium I-125;
2. de opdrachtgever verklaart in geval van een crematie dat in het lichaam van de overledene geen implantaten met ingebouwde batterijen aanwezig zijn;
3. de opdrachtgever geeft een volmacht aan de uitvaartondernemer/uitvaartverzorger tot het regelen van de uitvaart(plechtigheid) in ruime zin, als gevolg waarvan de opdrachtgever gebonden zal zijn aan de afspraken die de onderneming/uitvaartverzorger in dit kader met de begraafplaats of het crematorium maakt;
4. de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels van de begraafplaats of het crematorium (deze staan tevens vermeld op de website van de begraafplaats of het crematorium) en hiermee akkoord te gaan;
5. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria en hiermee akkoord te gaan;
6. de begraafplaats of het crematorium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste beantwoording van de gestelde vragen of het niet naleven van de voorwaarden genoemd onder punt 3;
6. Het ingevulde emailadres wordt enkel gebruikt voor niet commerciƫle doeleinden."

Een opdrachtgever van een crematie heeft niet altijd de kennis en kunde om deze verklaring te kunnen ondertekenen. Bijvoorbeeld een notaris die als opdrachtgever fungeert, kent lang niet altijd de ziektegeschiedenis van de overledene. Ook verre familieleden of professionele uitvaart-executeurs kennen die geschiedenis vaak niet.
De enige persoon die het echt goed zou moeten kunnen onderzoeken, is de schouwarts. Die zou een waarschuwing kunnen afgeven. Dat geldt natuurlijk ook voor de artsen die iemand in behandeling hebben. Ook voor het geval dat iemand plotseling overlijdt, bijvoorbeeld door een ongeval.

Ik zie deze verklaring als een aansporing voor uitvaartverzorgers om de nabestaanden te vragen naar de ziektegeschiedenis van de overledene en om - in de gevallen dat daar aanleiding voor is - navraag te doen bij de schouwarts en/of de huisarts van de overledene.
Als de uitvaartverzorger navraag heeft gedaan, maar de feiten niet juist of volledig blijken te zijn, heeft hij of zij gedaan wat hij of zij kon doen. Dat ontslaat iemand dan van verantwoordelijkheid voor de gevolgen.
De opdrachtgever van de uitvaart is en blijft verantwoordelijk, maar kan de uitvaartverzorger aansprakelijk houden, als die hem niet goed heeft voorgelicht en begeleid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >