Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Doorberekenen kosten begrafenisvereniging


17 mei 2003

Vraag nummer: 2255  (oude nummer: 2679)

Sat, 17 May 2003 11:57

Een begrafenisvereniging berekent aan niet-leden die de uitvaart (conform afspraak met de uitvaartleider) via deze vereniging laat lopen een bedrag van E475,- als zgn. instapgeld.
Nu blijkt dat deze vereniging niet zelf een post creeert waarin dit bedrag is vermeldt, maar dat het bedrag uitgesmeerd wordt over een groot aantal andere posten op de factuur. De hoofdmoot (varerend van E 150,- tot E 300,-) wordt op het conto van de uitvaartleider bijgeschreven (nooit afgesproken). Beroerder is nog dat met name bestuursleden durven aan te geven dat de uitvaartleider zo verschrikkelijk duur is!!, terwijl wij juist proberen de kosten proportioneel te houden.
Vragen van nabestaanden nemen dagelijks toe en brengen naar mijn mening ernstige schade toe aan zowel mijn persoon als mijn uitvaartonderneming.
Graag zou ik van u een reactie vernemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij is niet duidelijk waarom niet-leden van deze vereniging de uitvaart via die vereniging zouden laten lopen. Wat is daar het nut of voordeel van? Want zo ik uw verhaal begrijp, is men alleen maar € 475,- duurder uit.

En als ik u dan goed begrijp, dan factureert de vereniging bij de nabestaanden o.a. een bedrag voor de uitvaartleider dat € 150,- tot € 300,- hoger ligt, dan dat uw firma aan de vereniging in rekening brengt.
Als ik het goed zie, is de kern van het probleem dat de vereniging wél geld wil verdienen aan die niet-leden, maar het niet zichtbaar wil maken. Ik vergelijk het maar met de kosten van uitvaartondernemingen die géén of een heel laag vast bedrag voor hun algemene uren in rekening brengt, maar wel een bepaalde extra opslag rekent voor bijvoorbeeld de kist, gebruik mortuarium, een advertentie in de krant etc. Het kernpunt voor mij is, of je in zo'n geval als vereniging wel open en eerlijk bent, dat je er iets aan wilt verdienen. Als je zegt dat het voor niet-leden duurder is dan voor leden, is dat op zich prima, maar als je suggereert dat je niets voor jezelf inhoudt en dat je alleen kosten van derden doorberekent, ben je fout bezig. Mij schiet het verhaal te binnen dat ik een paar jaar geleden hoorde van een kerkbestuur dat een begraafplaats exploiteerde en dat nabestaanden verplichtte om van een bepaalde steenhouwer gebruik te maken. Waarom? Omdat men met die steenhouwer de afspraak had dat fl 500,- per steen aan het kerkbestuur werd afgedragen, want dan kon het bestuur de tarieven van de begraafplaats zo lekker laag houden. Dat is natuurlijk helemaal de verkeerde weg. Men moet de werkelijke kosten in rekening brengen en geen schijnconstructies met ongewenste effecten hanteren.
Of de vereniging zoiets mag, vind ik moeilijk te zeggen. Op zich is het niet verboden om als iemand via de vereniging een dienst afneemt, als vereniging een bepaalde opslag te hanteren, als een soort bemiddelingskosten. Maar je zit verkeerd als je als vereniging stelt of suggereert dat het gaat kosten die je 1 op 1 doorberekent. Of en in hoeverre dat in strijd is met economische regelgeving, durf ik niet te zeggen, want daar heb ik geen verstand van. Het zou misschien wel een aardige vraag zijn om eens voor te leggen aan de redactie van het blad Het Uitvaartwezen. Daar heeft een advocaat een tweemaandelijkse column en advocaten zijn in de regel beter thuis in het privaatrecht en economisch recht dan ik.

De vraag is natuurlijk wat je er aan kunt doen, als door toedoen van de vereniging de schijn wordt gewekt dat jouw diensten zo duur zijn, terwijl dat niet het geval is. Je kunt het met de vereniging bespreken, dat je er bezwaar tegen hebt dat jouw kosten op die wijze worden doorgefactureerd, omdat je daar nadeel van ondervindt. Als de vereniging geen gehoor geeft en op de oude weg doorgaat, kun je wellicht de hulp inroepen van de NVU, of het LSUW, om te bemiddelen.
Wellicht is het ook mogelijk om de Economische Controledienst eens om informatie te vragen en te vragen of men er iets aan kan doen. Dan moet u wel duidelijke voorbeelden hebben, met afschriften van de nota van de vereniging aan de nabestaanden en uw nota's.
Wat u ook kunt doen, is zelf altijd een afschrift van uw factuur aan de vereniging ter kennisneming aan de nabestaanden sturen. Dan zien zij de verschillen.
De vraag is natuurlijk wat deze acties voor gevolgen hebben in de verhouding tussen u en de vereniging. Die zal er niet veel beter op worden. Maar ja, dat is ze nu ook niet.

Het vervelende toch met dit soort vrijwilligersclubs is soms wel vaker, dat men onzuiver en onprofessioneel te werk gaat. De goede niet te na gesproken, natuurlijk. En dat men zakelijke punten niet zakelijk benadert, maar er dan meteen een persoonlijke zaak van maakt. Dat is dan heel vervelend.

Als ik u was, zou ik eerst beginnen met de vragen van nabestaanden te beantwoorden door hen afschriften van uw eigen facturen aan de vereniging te geven. Als ze dan een verklaring willen van de verschillen, moeten ze bij de vereniging zijn. Misschien zet dat iets in gang.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 mei 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >