Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onbetaalde rekening en schuldsanering (les: polis checken)


10 december 2014

Vraag nummer: 40884

Geachte heer,

Op xx maart is door wijlen Mevr. X, haar man en haar dochter hier in ons uitvaartcentrum haar uitvaart besproken en voorgeregeld. Er zouden drie polissen zijn die de kosten van de crematie zouden moeten dekken. Na het overlijden van Mevr. kom ik erachter dat de drie polissen in 2010 zijn geroyeerd i.v.m. wanbetaling. U voelt ‘m al aankomen?

Nu blijkt dat de echtgenoot een schuldenlast heeft van € 150000,--, zijn dochter zit al in de schuldsanering. Een voorop gezet plan, het moge duidelijk zijn.

Mijn vragen:
1. Ik heb eens ooit gehoord dat de kosten van lijkbezorging voor alles gaan. Hoe gaat dat zometeen in een eventueel schuldsaneringstraject? Kostenverdeling etc…?
2. De echtgenoot is aanvrager en dus rechthebbende van de as. Ben ik verplicht, zolang ik niet elke eurocent van mijn rekening heb ontvangen, om deze asbus aan hem mee te geven?
3. Mag ik nu, nu ikzelf alles betaald heb, de asresten verstrooien?
4. Wat zijn mijn rechten in deze?

Dank voor uw antwoord,

XX
Uitvaartverzorging XX BV

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is bedrog en oplichting. Dit is willens en wetens misleiding en misschien ook wel valsheid in geschrifte, afhankelijk van de details. Ik zou u in overweging geven om aangifte te doen bij de politie.

In het geval dat er geen geld is, hadden deze mensen een beroep kunnen doen op de gemeente. Dan zou dat een heel sobere crematie geworden zijn, maar ja, dat zou eerlijk zijn. Oplichting van een ondernemer is dat niet.

Het is inderdaad zo dat de vordering inzake lijkbezorging hoog op het lijstje staat qua prioriteiten. Maar dan gaat het om de volgorde in een normale nalatenschap, waar wel wat geld te verdelen is, maar niet genoeg voor alle schulden. Waarschijnlijk is deze nalatenschap erg negatief en dan krijg je de situatie dat je van een kale kikker geen veren kunt plukken. Hoe het dan zit in de schuldsanering, kan ik u niet zeggen.
Maar deels hebt u er niets mee te maken dat de nalatenschap van de
overledene negatief is. Want de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en moet de rekening betalen ook als de nalatenschap van zijn echtgenote negatief is. Het probleem is dat de opdrachtgever geen of te weinig geld heeft. Hoe het dan zit met schuldsanering, ik heb geen flauw idee.

Ik zou als ik u was de as zeker niet aan de opdrachtgever afgeven. Het is in mijn ogen uw enige kans om uw kosten terug te krijgen. Ik zou die as goed opbergen en pas afgeven na betaling van de rekening,

Ik zou de as niet verstrooien als ik u was, maar lang bewaren. Misschien dat deze man of de dochter over een aantal jaren wel wat geld hebben en dan kan de asbus nog geruild worden voor betaling van de schuld.

Wat uw rechten en plichten zijn in relatie tot de schuldsanering, kan ik u niet zeggen. Ik ken de regelingen niet en heb er geen enkele ervaring mee, gelukkig. Wie u dan wel kan voorlichten kan ik ook niet zeggen. De persoon die de schuldsanering begeleidt zal wel kunnen uitleggen wat volgens hem of haar wel of niet mogelijk is. Maar u wilt waarschijnlijk ook een soort second opinion. Misschien kan de Sociale Dienst van de gemeente u een en ander uitleggen. Er zullen vast ook advocaten zijn die hier ervaring mee hebben. Maar de vraag is ook hoeveel zin het heeft om nog extra kosten te maken. De rechtspraak laat ondernemers in deze situatie ook vaak in de kou staan.

Ik zou in ieder geval de asbus niet zomaar afgeven en de as ook niet verstrooien. Dat mag wettelijk trouwens ook niet binnen 10 jaar, als je de verstrooiing zou moeten zien als ruiming. En u als houder van een bewaarplaats van de asbus.
U moet niet in de situatie komen dat er discussie kan ontstaan of de as rechtmatig verstrooid of geruimd is. Ik zou de asbus 10 jaar bewaren om geen verwijt te kunnen krijgen de as te vroeg en daarom onrechtmatig te verstrooien (los van de vraag of dat een terecht verwijt is of niet) en als drukmiddel om de rekening alsnog betaald te krijgen.

U hebt nu de zure les geleerd dat het in alle gevallen verstandig is om polissen bij de verzekeraar te checken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >