Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid voor uitvaartkosten


18 februari 2004

Vraag nummer: 2892  (oude nummer: 4024)

Geachte heer Van der Putten,

Ik was wat vragen aan het doorlopen op internet en zag uw antwoorden op vraag 3655 en 1563.
In vraag 1563 ging het om de bloed- en aanverwanten ex. art. 392 e.v. boek 1 BW
Natuurlijk is degene waarmee een overeenkomst is afgesloten aansprakelijk voor de betaling van de uitvaartkosten. Als er 10 kinderen zijn die bij de bespreking van de uitvaart aanwezig zijn, tekent normaal gesproken 1 van hen het opdrachtformulier, maar praktisch gezien voelen zij dat ze gezamenlijk opdrachtgever zijn.
Kun je stellen dat degene die de kosten van de uitvaart moeten betalen allereerst zijn:
1. opdrachtgever
2. gez. erfgenamen
3. bloed- aanverwanten ex art 392 BW

Art. 22 wet op de lijkbezorging geeft verwijst expliciet naar art 392 waar de gemeenten de kosten kunnen verhalen indien zij de uitvaart hebben verzorgd. Analoog daar aan zou ook een uitvaartverzorger daar een beroep op kunnen doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, je kunt niet stellen dat degene(n) die de kosten van de uitvaart moeten betalen achtereenvolgens zijn:
1. opdrachtgever,
2. gezamenlijke erfgenamen en
3. bloed- aanverwanten ex art 392 BW.
Tenminste niet als algemene regel.

Het hangt er van af ten opzichte van welke partij men gehouden is om iets te betalen. Een uitvaartondernemer heeft in principe alleen een vordering op zijn opdrachtgever. Stel dat die in gebreke blijft, dan kán hij het ook proberen bij andere erfgenamen, maar dat is niet erg hard. De uitvaartondernemer heeft niets te maken met artikel 22 Wlb en artikel 392 en volgende van boek I BW.
Maar ook al is een vordering niet zo hard, het valt wel altijd te proberen. Niet geschoten is altijd mis. En veel mensen zijn wel zo fatsoenlijk om te betalen voor iets dat zij als een morele verplichting beschouwen. En vroeger, tot 2001, accepteerde de fiscus trouwens die basis ook als voorwaarde voor een aftrekpost.

Voor andere partijen kan het kunnen verhalen van kosten anders liggen. Toevallig vandaag kwam ook een vraag van iemand van een verzorgingshuis over kosten een aansprakelijkheid (zie de sub-rubriek Kosten uitvaart). Indien een verzorgingshuis (of iemand die zich de situatie aantrekt, een buurman in het verzorgingshuis bijvoorbeeld) kosten maakt voor de uitvaart (en opdrachtgever is), dan heeft die wel weer een vordering op de nalatenschap en/of erfgenamen, uit hoofde van zaakwaarneming.

Zie trouwens ook andere vragen in de sub-rubriek Kosten uitvaart.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >