Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Werkdagen calculator (tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie)

10 mei 2024

Vraag nummer: 68271

Beste,

Vandaag zag ik op jullie site vermeld staan dat vandaag niet meetelt als werkdag voor de berekening wanneer de uitvaart plaats moet vinden.
Dit zorgde voor de nodige discussie over wel of geen uitstel aanvragen. Omdat vandaag geen feestdag of weekenddag is gaat het crematorium er vanuit dat deze gewoon meetelt als werkdag.
Zou u mij meer kunnen vertellen over die calculator? Waarop is gebaseerd dat vandaag geen werkdag is? Wie vult die informatie? Kan ik dat ergens teruglezen om aan te tonen bij het crematorium dat er dus geen uitstel nodig zou zijn?
Hieronder de link naar de site waar het over gaat. In dit geval is meneer overleden op donderdag 9 mei en de uitvaart is op zaterdag 18 mei.

https://www.uitvaart.nl/infotheek/overlijden/tijd-tussen-overlijden-en-de-begrafenis-of-crematie

We horen het graag van u.

Met vriendelijke groet,

Simone
Uitvaartverzorger

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De calculator https://www.uitvaart.nl/infotheek/overlijden/tijd-tussen-overlijden-en-de-begrafenis-of-crematie is gewoon gebaseerd op de wet. Dus ook een 'termijn-vrije' 10 mei is gewoon gebaseerd op de wet.

In de Algemene termijnenwet zijn de algemeen erkende feestdagen vastgelegd. Ook is daarin geregeld hoe moet worden omgegaan met wettelijke termijnen als deze eindigen op een zaterdag, zondag of een feestdag. De Algemene termijnenwet is per 1 april 1965 ingevoerd samen met de invoering van de vrije zaterdag.

De Algemene termijnenwet biedt in artikel 3 de mogelijkheid om bepaalde dagen gelijk te stellen met algemeen geldende feestdagen. Meestal zijn dat 'ingeklemde' dagen zoals vandaag (de dag na Hemelvaart), of een dag na Kerstmis, waarop veel mensen graag vrij nemen om een lang weekeinde te hebben. Om die dagen officieel aan te wijzen is een Koninklijke Besluit nodig, dat moet worden gepubliceerd in de Staatscourant. Het is een besluit van algemene strekking.

Het is de laatste decennia gewoonte dat in die Koninklijke Besluiten meteen voor 3 jaar data worden vastgelegd. Het nu geldige besluit is het 'Besluit gelijkstelling van 28 april 2023, 19 mei 2023, 10 mei 2024, 27 december 2024 en 30 mei 2025 met een algemeen erkende feestdag'. U ziet, dat de inhoud van het besluit al in de naam is weergegeven. Dat is wel zo makkelijk. Het besluit, dat is getekend op 8 maart 2022, is gepubliceerd in de Staatscourant 2022, nr 7812. Daar kunt u het opzoeken.

Waarschijnlijk wordt in maart 2025 een besluit genomen voor de dagen in 2026-2028.

De calculator op deze site wordt voortdurend bijgewerkt met de dagen die zijn gelijkgesteld met algemeen erkende feestdagen.

Ik heb er de afgelopen dagen al vaker mail over gehad. Er blijken begraafplaatsen en crematoria te zijn die de Algemene termijnenwet en de dagen die gelijk zijn gesteld met algemeen erkende feestdagen, niet kennen. Jammer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals iver wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder