Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meningsverschil met dagblad ivm niet correcte plaatsing overlijdensbericht


2 februari 2002

Vraag nummer: 711  (oude nummer: 726)

Als uitvaartondernemer heb ik namens een familie een overlijdensbericht aan een krant doorgegeven, gefaxd en per mail, met duidelijke lay-out/opmaakinstrukties.
Het bericht is inhoudelijk correct geplaatst, maar de krant heeft op eigen initiatief de naam van de overledene niet vet afgedrukt, en de namen van de nabestaanden in kapitalen afgedrukt. Dit ondanks duidelijk voorbeeld en de vraag dezelfde opmaak aan te houden.
De familie vindt dit erg lelijk en heeft mij gevraagd hier werk van te maken bij de krant, ze denken daarbij aan een korting van 50 % vanwege niet conform de opdracht geleverd werk.
Een rectificatie was niet aan de orde.
De krant biedt een korting aan van 10 %.

Mijn vragen: als de familie hiermee niet accoord gaat (wat ik verwacht), welke actie kan ik dan nog ondernemen? (binnen de krant is het al met diverse leidinggevenden besproken).
Ben ik als opdrachtgever naar de krant toe verplicht tot het betalen van de nota, of is de familie als opdrachtgever aan mij verplicht tot het betalen van de nota?
Ik heb nogal wat tijd gestoken in het onderhandelen met de krant en verwacht niet meer dan dit te bereiken: als de familie niet accoord gaat, wie moet dan de onderhandelingen verder voeren? en kan ik weigeren te betalen wanneer de familie mij niet betaalt?
Ziet u nog mogelijkheden in deze situatie?
Ik hoop dat u mij wat wijzer kunt maken!
Bij voorbaat dank!
Nellian Dijkema

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of een korting van 10% op de kosten van de advertentie, die niet in de juiste opmaak is verschenen, redelijk is, is een beetje lastig te beoordelen zonder de opdracht en het resultaat te zien.

In het algemeen is het al dan niet vet afdrukken van een naam en het wel of niet gebruiken van kapitalen in plaats van ondercast geen grove fout en een korting van 10% is dan een redelijk aanbod van de krant. U schrijft dat u duidelijke instructies voor lay-out en opmaak hebt gegeven. Hier zit 'm een beetje de kneep om de zaak te beoordelen.

Als de betreffende krant normaal in alle advertenties de naam van de overledene niet vet afdrukt en de namen van de nabestaanden in kapitalen afdrukt en u in uw tekst wel vet drukt en geen kapitalen gebruikt en volstaat met de opmerking dat het precies zo moet worden overgenomen, wordt het twijfelachtig. Op een gefaxte tekst is vaak niet meer herkenbaar wat vet was en wat niet. En veel adverteerders geven niet expliciet met een bepaalde bedoeling aan of namen wel of niet in kapitalen moeten worden afgedrukt. Ik denk zelfs dat men in gemiddelde gevallen horendol wordt van de slordigheden waarmee teksten worden aangeleverd. In zo'n geval is de handelwijze van de krant begrijpelijk. Maar als u de tekst hebt aangeleverd op een wijze die onmiskenbare en voor drukkers/uitgevers gebruikelijke aanwijzingen bevat (omcirkelen van de naam die vet moet worden en in de marge in een cirkel het woord 'vet' plaatst; naast de namen van de nabestaanden ook hebt aangegeven dat ondercast gebruikt moet worden) dan hoeft u met 10% geen genoegen te nemen. Dan ligt een hele nieuwe advertentie of een forse korting meer in de rede.

Als u inderdaad zo duidelijk e.e.a. hebt aangegeven en de krant wil geen hogere korting dan 10% geven, dan zou ik in uw geval de rekening voor de helft betalen, een brief schrijven met de expliciete reden waarom u niet meer dan de helft betaalt en aangeven dat als men meent een hogere nota te kunnen sturen en te willen innen, men zich maar tot de kantonrechter moet wenden. En als zich een incassobureau meldt, hetzelfde doen.
Hoe het zit in de relatie met uw opdrachtgevers, de nabestaanden, is ook weer moeilijk te zeggen. Als het goed is, hanteert u algemene voorwaarden, die de risico's van dit soort meningsverschillen met derden voor rekening en risico van de opdrachtgevers/nabestaanden laten komen. Tenminste, als de fout niet duidelijk aan uzelf te wijten is.

Als ik uitvaartondernemer zou zijn, zou ik bij opdrachten aan derden zoals een krant, bloemist e.d. ook zo min mogelijk zelf de opdracht geven, maar aangeven te handelen voor derden. Zodat die derden zelf de rekening krijgen en eventuele klachten afhandelen.

Wat op dit moment verdere mogelijkheden zijn, kan ik niet zeggen, want het hangt dus af van de concrete opdrachten en voorwaarden, die ik niet ken. Wellicht is het verstandig om de zaak te sluiten en er niet nog meer tijd aan te besteden en een geldelijk verlies als leergeld te beschouwen. En er vervolgens voor te zorgen dat u in de toekomst zowel richting krant als richting uw opdrachtgever voldoende bent ingedekt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >