Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Data 2011 geen uitstel nodig begraven / cremeren


18 april 2011

Vraag nummer: 24639  (oude nummer: 16638)

In vraag Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010 staan data in 2010 die extra gelden voor de termijn waarbinnen een overledene moet worden begraven of gecremeerd.
Wat zijn die data in 2011?

Antwoord:

Geachte heer,

Weekeinden en feestdagen tellen niet mee voor de berekening van de termijn waarbinnen een overledene (zonder uitstel te krijgen) kan worden begraven of gecremeerd. Zie de vragen Tijd tussen overlijden en begrafenis en Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010 voor achtergronden en voorbeelden.

Ook voor 2011 zijn data vastgesteld die geen feestdagen zijn, maar voor de Algemene termijnenwet wel met feestdagen gelijk zijn gesteld.
Het 'Koninklijk Besluit van 7 juni 2010, nr. 10.001566, houdende gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag' (tja, de naam zegt het al) regelt dat met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013.

Nog even voor het overzicht: algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd (30 april) en de vijfde mei. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de algemeen erkende feestdagen gelijkgesteld.

Maar u hoeft zelf niet aan het rekenen te slaan. U kunt hier uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE