Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ontvangst nemen asbus (DELA eist legitimatie)


14 maart 2017

Vraag nummer: 50081

Geachte heer van der Putten,
Ik wil graag een kwestie aan de orde stellen. De rechthebbende machtig mij (uitvaartondernemer) schriftelijk om ontvangst te nemen van de as. Naam, adres, woonplaats, telefoonnr. en crematienummer staan vermeld en ondertekend door beide.

Bij het crematorium worden de handtekeningen vergeleken met het opdrachtformulier van de crematie, deze waren correct. Men vraagt om een legitimatiebewijs voor controle dat ik de juiste persoon ben en men wil mijn id nummer noteren. Het id nummer noteren weiger ik omdat ik als uitvaartonderneming al jaren geen onbekende ben bij het DELA crematorium en dit niet verplicht ben.
Volgens het crematorium wel, Wet op lijkbezorging verplicht dit. Sorry, maar dat kan ik nergens vinden in de Wet van de lijkbezorging. Zij konden dit ook niet vinden. Je zou zeggen einde verhaal. Nee, zij waren dit verplicht volgens het CBS. Want het CBS kan navraag doen(???). Ook dit kan ik nergens terug vinden. De manager wordt ingeschakeld en na telefonisch overleg blijkt het een protocol te zijn van DELA.
Deze protocol is mij niet bekend en kunnen zij mij niet overhandigen. Is het een internprotocol?
Als ik de ontvangstverklaring goed bekijk staat er geen naam enz. vermeld van de persoon die mij de as overhandigd heeft. Ik kan ook mijn protocol hebben en zeggen dat zij zich moet legitimeren of de juiste persoon is die de as aan mij overhandig. Kunt u mij aangeven dat een crematorium hier juist in is? Hopelijk is de vraag duidelijk.
Met vriendelijk groet,
Uitvaartverzorgster M

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is mogelijk dat een bedrijf of instelling iemand die een belangrijke handeling verricht of iets mee krijgt, verzoekt zich te legitimeren. Dat vind ik ook niet onverstandig, eerlijk gezegd. Ik krijg soms zelf wel eens een asbus uit het buitenland toegestuurd. Als ik die aan iemand afgeef, vraag ik die persoon ook altijd om zich te legitimeren. Je kunt je niet permitteren om de asbus aan een verkeerde persoon mee te geven.

Als iemand een identiteitsbewijs toont, is het verstandig om het nummer van dat bewijs te noteren. Dan heb ik het niet over het BSN-nummer, maar elk paspoort en elk rijbewijs hebben een eigen nummer. Bij een paspoort is dat nummer met kleine gaatjes in het document gestanst. Zo'n nummer kan men noteren en later gebruiken als er twijfel is welke persoon iets heeft gedaan. De politie kan nagaan van wie dat nummer van een paspoort is.

U bent niet verplicht om een identificatie te tonen. Maar een crematorium is ook niet verplicht om de asbus dan toch mee te geven. Een crematorium (en ook een begraafplaats) kan zekerheid verlangen aan wie men een asbus afgeeft.
Er zijn wel meer bedrijven en instellingen die bij belangrijke transacties verlangen dat de klant of wederpartij zich legitimeert. De notaris en een ziekenhuis bijvoorbeeld, maar simpelweg ook bij het afhaalpunt van DHL, PostNL, GLS, UPS enz. verlangt men dat mensen zich legitimeren. Dat geldt het niet alleen voor aangetekende pakketten, maar voor alle pakketten.

Dat een crematorium een legitimatie vraagt vind ik eigenlijk heel logisch. Als een crematorium het beleid gaat voeren dat men legitimatie verlangt - blijkbaar is dat nieuw voor uitvaartondernemers bij DELA - moet men dat iedereen vragen. Dan kan men niet zeggen 'Jou ken ik en geef ik de asbus zo wel mee'. Dat is niet professioneel. Het oudere personeelslid kent u wel, maar de nieuwe jongste collega niet. Dan moet er geen onderscheid zijn en moet men één lijn trekken: iedereen altijd naar zijn legitimatie vragen.

Ik vind het een verstandige actie van DELA.
Kan het juridisch en wettelijk? Ja.

Er staat geen wettelijke verplichting tot legitimeren in de Wet op de lijkbezorging en er zijn ook geen regels van het CBS inzake legitimatie. Er is wel wetgeving dat mensen zich in bepaalde gevallen moeten kunnen legitimeren. Dat geldt voor bepaalde transacties bij de notaris; bijvoorbeeld ook banken en zorgverleners moeten soms een legitimatie vragen.
Maar dat er geen wettelijke verplichting is, betekent niet dat partijen het nooit kunnen eisen. Wanneer er een objectief redelijk belang is, mag men van iemand best een legitimatie verlangen. Ik vind de afgifte van zoiets belangrijks en onvervangbaars als een asbus zeker een handeling waarbij legitimatie verantwoord is. Een verstandig bedrijf doet dat dan niet lukraak, maar zet dat in de algemene voorwaarden of crematie-overeenkomst.

U schrijft dat bij navraag gesteld werd dat het hier om een protocol van DELA gaat. Ik weet niet wat de status van een protocol is. Ik denk dat dat een interne richtlijn van DELA is, maar dat heeft waarschijnlijk geen derdenwerking. Ik denk dat DELA (en andere crematoriumhouders en ook de houders van begraafplaatsen) er verstandig aan doet om de eis van legitimatie neer te leggen in haar algemene voorwaarden en de crematie-overeenkomst.

U hebt gelijk: soms doet u er zelf ook verstandig aan om een legitimatie van iemand te verlangen. Dat speelt niet als iemand u een asbus geeft, dat is niet relevant. Maar stel dat de persoon die u machtigde om deze asbus op te halen nu tegen u zegt "Fijn dat u de asbus hebt gehaald. Ik heb de asbus graag snel; ik kan zelf nu niet weg, maar stuur even een vriend om de asbus meteen op te halen". Dan zou ik als ik u was, ook een legitimatie van die vriend vragen, als hij komt.
Het lijkt mij sowieso verstandig om als iemand u opdracht voor een uitvaart geeft, ook diens legitimatie te zien en diens volledige namen en het kenmerk van zijn identiteitsbewijs op te nemen op het opdrachtformulier dat deze persoon tekent. Het is ook van belang voor het crematorium of de begraafplaats om precies nauwkeurig te weten wie de aanvrager is. Ook bij mogelijke betalingsproblemen is het nuttig om dit soort gegevens te hebben. Een deurwaarder kan makkelijker nakijken of van deze persoon meer gegevens bekend zijn. En iemand kan minder makkelijk ontkennen opdracht te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >