Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

RVS verzekeringen en verklaring van erfrecht


1 maart 2006

Vraag nummer: 4309  (oude nummer: 7587)

Wij hebben een uitvaart verzorgd. Er zijn geen erfgenamen en geen testament. Er is geen ondertekend opdrachtformulier daar de buren weigerden dit te tekenen en er verder niemand was die bemoeienis had met deze uitvaart. Wel gaven de buren ons 4 uitvaartpolissen, de overledene had tijdens zijn leven met de buren afgesproken waar de polissen lagen en dat de polissen aan ons overhandigd moesten worden. Te goeder trouw, de bedragen op de polissen waren voldoende om de kosten van de uitvaart te betalen, hebben wij de eenvoudige uitvaart geregeld. Inderdaad hebben wij ons leergeld betaald: Nooit een uitvaart uitvoeren zonder opdrachtgever + handtekening. Maar nu het volgende: De RVS keert niet aan ons uit omdat zij allen uitbetalen als wij in het bezit zijn van een akte van erfrecht. Maar hoe kunnen wij als niet-erfgenaam nu in het bezit komen van zo'n akte?? Dat kan dus niet, dat weten we ondertussen. Wat gebeurt er met het geld van de uitvaartpolissen als er niemand claimt (en niemand heeft ook geclaimd, dat heb ik nagevraagd). En kosten uitvaart zijn toch een preferente vordering, mochten er meerdere schuldeisers zijn? Gaarne uw advies.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U geeft zelf al het commentaar dat bij mij opkwam toen ik uw verhaal las:
- nooit een uitvaart uitvoeren zonder opdrachtgever + handtekening;
- u bent geen erfgenaam en kunt nooit in het bezit komen van een akte van erfrecht. Althans niet van een akte met uw naam er op.
Ja, de kosten van de uitvaart zijn een preferente vordering, maar niet op de RVS.

Er is in veel gevallen en wellicht ook in dit geval toch een erfgenaam, ook al is het een ver familielid. Wellicht is die zo goed om het geld van de verzekering te innen en aan u te betalen.
Ik heb er verder geen oplossing voor, helaas.
Ik heb maar één advies: er niet aan beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >