Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Controle aanwezigheid testament


4 mei 2009

Vraag nummer: 6487  (oude nummer: 12926)

Heeft de uitvaartleider bij het eerste contact (aannamegesprek) de plicht om vast te stellen of er wel of geen testament of codicil van de overledene aanwezig is. Of is dit iets wat de opdrachtgever moet aangeven bij het eerste contact?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, een uitvaartleider heeft die plicht niet. Het hoeft overigens ook niet bekend te zijn of er wel een testament is. Ik bedoel, er best een testament bestaan zonder dat nabestaanden dit weten. Een testament wordt immers altijd door de notaris bewaard; betrokkene krijgt een afschrift. De notaris houdt altijd het origineel. Ook als men in huis van de overledene een kopie van een testament vindt, wil dat nog niet zeggen dat dat 'het' testament is. Het kan immers zijn ingetrokken of vervangen door een actueler exemplaar waar dan dan toevallig geen kopie van heeft.

Stel dat er wel een testament is, dan is het niet de taak van de uitvaartleider om na te gaan wat er moet gebeuren. Als het testament 'cremeren' zegt, maar de nabestaanden wensen dat de overleden begraven wordt, kan en hoeft de uitvaartleider niets anders te doen dan het volgen van de opdracht van de nabestaanden. Hij kan en moet niets met de wetenschap wat er in het testament staat. Het is de zorg en de verantwoordelijkheid van de nabestaanden om een testament uit te voeren.

Een uitvaartleider doet er natuurlijk wel goed aan om direct de vraag te stellen of er een testament of codicil of andere wilsbeschikking is, omdat nabestaanden er soms zelf niet direct aan denken. Net zo goed als dat hij andere praktische tips kan hebben. Maar het is niet meer dan dat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE