Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eis verzekeraars gespecificeerde eindnota


31 mei 2019

Vraag nummer: 57993

Geachte meneer van Putten,
Steeds vaker kiezen families voor een kleine onafhankelijke (regionale) uitvaartbegeleider ondanks dat hun familielid een of ander dienstenpakketverzekering had bij een grote verzekeraar.
De nabestaanden hebben in dat geval recht op de 'externe waarde van het pakket' meestal tussen de 3 en 4 duizend euro.

De verzekeraars vragen, behalve een akte van overlijden en een acte van cessie, vaak een definitieve gespecificeerde eindnota van de uitvaart voordat ze tot uitkering ‘kunnen’ overgaan. Wanneer ik een nota stuur met het totaal bedrag, krijg ik bericht dat een gespecificeerde nota vereist is en duurt het nog langer voordat het bedrag uitgekeerd wordt.

Mijn vraag is of de verzekeraars hiertoe het recht hebben/de uitvaartbegeleiders hiertoe verplicht zijn.

Verzekeraars argumenteren dat in de polisvoorwaarden staat dat er bewijs geleverd moet worden dat de kosten aan de uitvaart zijn besteed. Maar dat kan moeilijk anders voor een bedrag van 3 a 4 duizend euro.

Persoonlijk ben ik uiteraard voor transparantie zeker naar families maar ik heb bezwaar dit naar verzekeraars te doen omdat zij een eigen belang/uitvoerende poot hebben in de branche.

Praktijk is nu dat ik alle facturen heb voldaan, de familie mij het restbedrag al heeft betaald en dat het wachten dan nog is -soms lang- op de uitkering van de verzekeraar.
Mijns inziens is het een beetje flauw om op kleine lettertjes van de polisvoorwaarden te wijzen, terwijl iedereen weet dat je een uitvaartverzekering hebt om ervoor te zorgen dat je nabestaanden over het benodigde geld(of diensten) kunnen beschikken als je dood bent.

In feite schiet ik als kleine uitvaartbegeleider het bedrag voor, voor verzekeraars die al ‘levenslang’ beschikken over geld bedoeld voor als de persoon in kwestie komt te overlijden.

Ik heb het idee dat men op oneigenlijke gronden een gespecificeerde eindnota
vereist waardoor het (onnodig) lang duurt voordat de nabestaanden/uitvaartbegeleider het geld ontvangen waar ze recht op hebben.

Hoe kijkt u tegen deze praktijk aan?
Wat is uw advies, hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is het goed recht van iedere persoon die en elk bedrijf dat een rekening ergens voor krijgt, om een gespecificeerde rekening te krijgen. Iedereen heeft er recht op om een duidelijk waarheidsgetrouw beeld te krijgen welke diensten verricht zijn of welke goederen geleverd zijn voor welke prijs. Hoe gedetailleerd dat moet zijn, is nog een ander verhaal. Dat u een rekening zoals u die aan een klant zou sturen, ook aan een verzekeraar stuurt, lijkt mij een goed uitgangspunt.

De lijn in de jurisprudentie is duidelijk: een duidelijke onderbouwing van diensten en goederen is nodig, wil men een rekening betaald krijgen.

Verzekeraars en uitvaartverzorgers vormen geen uitzondering op wat voor heel ondernemend Nederland gebruikelijk en nodig is. Als ik een nota zou krijgen voor bijvoorbeeld 3.500,- voor de uitvaart van de heer De Jong, zonder enige verdere onderbouwing, zou ik dat ook onvoldoende vinden.
Ik zie geen reden om uitvaartverzekeraars de informatie te onthouden die u nabestaanden wel zou willen geven. Ik begrijp het zeker als een verzekeraar een rekening krijgt van 3.500,-, dat men er zicht op wil hebben dat er niet een soort budget-uitvaart is geleverd die eigenlijk slechts 1.500,- zou hoeven kosten.

Ik denk niet dat uitvaartverzekeraars opeens een groot of zelfs maar klein concurrentievoordeel ontlenen aan de wetenschap dat de verzorging van de overledene bij uitvaartonderneming A een paar tientjes duurder of goedkoper is dan bij henzelf. Zij gaan ook niet tegen verzekerden zeggen die een andere uitvaartverzorger kiezen dan hen zelf "U kunt beter verzorger B dan verzorger A nemen als u ons niet neemt, want daar is een ligdag een tientje goedkoper".

Een normale betalingstermijn voor facturen in Nederland is 30 dagen.

Dat u een bedrag (soms deels) voorschiet is niet anders, als een familie niet zo heel vlot van betalen is. Bij een verzekeraar bent u waarschijnlijk meer zeker van een uiteindelijke betaling dan bij families die eerst mooi weer spelen, maar later de betaling weigeren. Bij een verzekeraar kunt u snel controleren of er inderdaad wel een uitkering zal zijn.
Het is niet zo dat verzekeraars per definitie al 'levenslang' beschikken over geld voor de uitvaartkosten van een overledene. Vaak gaat het om maandelijkse premies, die een soort omslag vormen maar waarmee geen kapitaal wordt opgebouwd. Als iemand jong overlijdt, is dat voor een verzekering meestal een verliespost.

Ik vind de eis van verzekeraars van een gespecificeerde rekening niet onlogisch en niet onjuist. Ik zie ook geen probleem om een rekening te specificeren. Ik proef bij u een zekere weerstand om dat te doen, maar ik lees geen objectief overtuigende argumenten. Als u meent dat specificaties niet nodig zijn, kunt u ze weigeren en kunt u, als u geen betaling krijgt, een rechtszaak beginnen. Misschien zou een klacht via het Kifid tegen een verzekeraar ook mogelijk zijn. Dan kunt u onafhankelijk laten toetsen of de wens van de verzekeraars terecht is.

Ik zie raakvlakken met andere vragen over rekeningen en de specificatie van kosten in de subrubrieken 'Vragen over uitvaartorganisaties' en 'Vragen van uitvaartondernemers'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >