Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is opdrachtgever?


25 september 2002

Vraag nummer: 1125  (oude nummer: 1460)

Wed Oct 27 09:03:26 1999

Wie is opdrachtgever? We gaan er altijd van uit dat degene die het opdrachtformulier ondertekend opdrachtgever is. Maar voordat het zover is kunnen al meerdere personen contact met DELA hebben opgenomen om de uitvaart te bespreken. Met wie moeten we nu de uitvaart bespreken? En wat als er al iemand bij de arts is geweest en de overlijdensverklaring in zijn bezit heeft en al bij de gemeente een verlof is gaan aanvragen?

M. Moors@wxs.nl

Antwoord:

Wed Oct 27 13:38:15 1999

Geachte heer Moors,

Ik behandel uw beide vragen: "Wat zijn de rechten van de opdrachtgever?" en "Wie geldt als opdrachtgever, vooral als iemand (anders) al de verklaring van overlijden en het verlof tot begraving of verbranding in bezit heeft?" apart.

U stelt dat degene die het opdrachtformulier ondertekent altijd de opdrachtgever is. Dat lijkt me een correct uitgangspunt. U zegt dat voordat iemand het opdrachtformulier tekent, er vaak al contacten en gesprekken met meerdere personen zijn geweest. Dat is vaak de normale gang van zaken. Vaak zijn die personen het er - na enig onderling overleg - wel over eens wat er moet gebeuren en dan maakt het niet zoveel uit wie formeel opdrachtgever is.
Maar wat nu als die mensen onderling van mening verschillen? Dan is toch degene die het eerst zegt "Ik geef opdracht om dit of dat te doen." en hij/zij tekent de opdracht, de opdrachtgever. Als 2 mensen of groepen dat tegelijk doen, is dat een probleem maar dan moet u kiezen welke partij u het meest gerede voorkomt. Het ligt dan voor de hand om eerst de echtgenoot of levenspartner te kiezen, en niet de kinderen, als die van mening verschillen. De primaire reden is dat er een keuze moet worden gemaakt; een secundaire, objectief verdedigbare, redenering is dan dat de wetgever er van uitgaat dat de wens van de overledene moet worden gevolgd en dat de echtgenoot/partner deze wens meestal het beste kent.
Dan roept natuurlijk de andere partij dat zij dat het beste weet, maar u moet gewoon een keuze maken.
Je komt er dan toch niet uit met inhoudelijke argumenten. U moet de opdrachtgevende partij er dan wel op wijzen dat zijn/haar opdracht bindend is voor de kosten. Stel dat de andere partij met een goede reden naar de rechter gaat en daar gelijk krijgt en de uitvaart door u of een ander laat uitvoeren, hebt u voor de eerste partij toch kosten gemaakt en mag u die in rekening brengen. Wisseling in de partij die de uitvaart regelt is niet uw risico als DELA, maar die van de familie.

U hebt blijkbaar al eerder een antwoord op een vraag of een tijdschriftartikel van mij gelezen, want u zegt: "Stel dat iemand anders in de tussentijd al van de gemeente verlof tot begraving/verbranding heeft gekregen?" Als er nog geen opdracht voor iets anders gegeven is, kunt u de persoon die het verlof heeft als opdrachtgever accepteren, ook al zou de rest van de familie het er niet mee eens zijn.
Als de rest van de familie al aan u opdracht heeft gegeven, maar u had zelf het verlof nog niet opgevraagd, dan kan de familie niet verder. Dan kan het een strijdpunt worden wie voor de kosten tot dan toe moet opdraaien, want hebt u het verlof niet omdat u veel te langzaam was met het aanvragen ervan, of had de ander het verlof al voordat u van de familie een getekende opdracht had? Het is overigens ook een vraag of er al veel kosten zijn, behalve uren van de uitvaartbegeleider.

De vraag of een ander al het verlof kan hebben, is in 99,9999% van de gevallen een theoretische. Om het verlof aan te kunnen vragen moet je eerst een verklaring van overlijden van de arts hebben en die moet het lichaam gezien hebben. Als er twee strijdende groepen binnen een familie zijn, zal de ene groep die feitelijk in het sterfhuis is, geen andere arts toelaten dan die zij zelf heeft opgetrommeld. De arts die men heeft opgeroepen zal het verlof afgeven aan de aanwezige partij.
Je moet het dan wel heel doortrapt spelen als familielid-met-een-afwijkende-mening. Je moet eerst met de anderen meepraten en niet duidelijk tonen dat je iets anders wilt. Zodat, als de arts komt en als die de verklaring van overlijden afgeeft, je die met een nonchalant gebaar in ontvangst kunt nemen. En dan ga er met een smoes ("Even op de hoek sigaretten halen") als een speer mee vandoor, richting gemeentehuis.
Dan kun je als eenling je zin doordrijven.
Maar daar denken mensen natuurlijk niet aan, mede omdat ze de formaliteiten niet kennen en niet weten dat zoiets zou kunnen lukken. Of hebt u het al eens meegemaakt?

mr W.G.H.M. van der Putten

27 oktober 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >