Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart niet geheel betaald


23 januari 2004

Vraag nummer: 2831  (oude nummer: 3851)

Er is een uitvaart verzorgd, zonder overleg met familie over kosten of een handtekening voor de opdrachtbevestiging. De uitvaart wordt naar wenjs verzorgd.
De nota wordt verzonden en vervolgens krijgen wij een klacht over de hoogte van de kosten betreffende een aantal posten.
na veel discussies en briefwisselingen wordt een deel van de uitvaartnota betaald (ongeveer 80%), met de mededeling op de bankafschrift dat dit een voorlopige betaling betreft.
drie weken later volgt weer een brief van de nabestaanden, welke te kennen geven om niet over te gaan tot het betalen van het resterend openstaande bedrag en dreigt met deze daak naar de geschillencommissie uitvaartwezen te gaan.
In hoeverre hebben wij recht op dat laatste resterende openstaande bedrag?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In hoeverre u recht hebt op het laatst resterende bedrag, is niet te zeggen. Althans niet hier op deze plek door mij. Want alles staat of hangt natuurlijk met hetgeen is besproken en afgesproken.

Een overeenkomst is in principe een bindende afspraak, ongeacht of die afspraak mondeling of schriftelijk tot stand komt. Bij mondelinge afspraken heb je echter veel eerder het probleem dat onduidelijk is wát nu eigenlijk de afspraak was.
Daarom is het zo verstandig om iets op papier te zetten. En ook om handtekeningen te zetten, als bewijs dat de afspraak bij partijen bekend is.
En - ook mondeling - overleg zonder over de kosten te praten is dubbel onverstandig. Zo lok je problemen uit.

In hoeverre u recht hebt op volledige betaling van de nota hangt af van de posten waar het om gaat, de hoogte van de bedragen (is het een normaal of exorbitant tarief?), zijn het logische kosten, etc. En wat zijn de redenen van de nabestaanden om niet te willen betalen?
Hier valt niets zinnigs over te zeggen zonder eerst het verhaal van beide partijen gehoord te hebben en de nota te hebben gezien.

Mij lijkt, dat als u meent een juiste factuur te hebben gezonden omdat u correct en goed werk hebt geleverd, dat u helemaal niet op hoeft te zien door behandeling van de zaak door de geschillencommissie. Want de kans is dan heel groot dat u gelijk krijgt.

Maar mij lijkt het verstandiger dit soort problemen te voorkomen door wél de kosten uitgebreid te bespreken én voor de afspraak te laten tekenen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >