Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opdrachtgever aansprakelijk voor restant kosten uitvaart na beneficiaire aanvaarding?


27 mei 2010

Vraag nummer: 7570  (oude nummer: 15771)

Geachte heer/mevrouw,

Wij drijven een uitvaartonderneming. Nu hebben wij een uitvaart verzorgd in opdracht van een kleinzoon van de overledene. Hij heeft getekend voor de uitvaart. Alle erfgenamen (dus ook de kleinzoon) hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard, zo bleek later. In de nalatenschap zat een positief saldo van ruim 2000.- Dit bedrag is aan ons overgemaakt. De uitvaart heeft echter bijna 4000.- gekost. Kunnen wij het restant nu verhalen op de opdrachtgever?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, natuurlijk. U hebt een overeenkomst met uw opdrachtgever en die is verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Zo simpel is het.

Ten overvloede: u hebt niets te maken met de nalatenschap en met het wel of niet beneficiair aanvaarden ervan door de erfgenamen.
Op het moment dat iemand overlijdt is ook helemaal niet bekend hoe groot of klein een nalatenschap is. Als iemand een mooi huis, een grote auto of leuk gevulde bankrekening heeft, betekent dat nog niet altijd dat er veel geld is. Er kunnen veel hogere schulden tegenover staan. Daar komt men soms pas later achter.
Als het wel of niet betalen van een rekening voor een uitvaart daar van afhankelijk zou zijn, zou geen enkele uitvaartondernemer op een normale manier zijn werk kunnen doen, want zou het kunnen betalen van de kosten altijd ongewis zijn. Zo werkt dat niet. Het niet betalen van uitvaartkosten als de nalatenschap klein is, is evenzeer niet aan de orde als dat men 1.000.000,- zou mogen declareren als de nalatenschap erg groot is. Een uitvaart is geen lotto.

Zoals gezegd, het is simpel: de opdrachtgever moet betalen. Doet hij dat niet dan kunt u afhankelijk van uw algemene voorwaarden op zijn kosten incasso laten plegen of naar de rechter stappen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE