Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opdrachtgever is ook de overledene zelf (1)

5 juli 2024

Vraag nummer: 68657

Goedendag mr. V.d. Putten,

Het volgende (heb gezocht naar een evt. antwoord, vraag 7547 lijkt er een beetje op):

Meneer/mevrouw heeft voor zijn/haar overlijden de uitvaart volledig geregeld en betaald. Stille crematie, geen kaarten, geen dienst, enz.

Wie volgt de opdrachtgever op? Is dat de uitvaartverzorger? Wie mag beslissen over de asbestemming?

Er zijn twee volwassen kinderen. Hebben zij enig recht?

Met vriendelijke groeten,
Martijn Raven

Antwoord:

Geachte heer,

Vraag 7547 lijkt er niet een beetje op, maar juist heel veel.

U schrijft dat de opdrachtgever de uitvaart volledig geregeld heeft. Hoe dan? Wat staat er over op papier?

Een overledene kan na overlijden geen opdrachtgever meer zijn. Tenzij de wensen in een testament of codicil zijn vastgelegd.
Als u een 'gewone' overeenkomst met de overledene hebt, is die juridisch niet (meer) geldig. Dat kan problemen opleveren met erfgenamen.

Een testamenten en codicil zijn naar hun aard de enige documenten om zaken voor na het overlijden te regelen. Maar er is altijd iemand nodig die het testament of het codicil ten uitvoer brengt en tegen de uitvaartverzorger zegt dat iemand overleden is en dat hij de uitvaart kan regelen, conform eerdere wensen.

Het is denkbaar dat een uitvaartverzorger een afspraak met iemand maakt om diens uitvaart ten uitvoer te brengen. Hij kan het ook doen. Maar als het een probleem oplevert, bijvoorbeeld omdat erfgenamen het er niet mee eens zijn, kan er een probleem ontstaan.

***
Nu stelt u de vraag opnieuw, maandag 8 juli 2024, met iets meer informatie over de relatie overledene - kinderen.

Ik was nog niet klaar met mijn reactie op uw vraag van 5 juli. Ik zat nog met de volgende punten:
- Hoe hebt u die opdracht van de overledene aanvaard? Wat is er afgesproken, hoe is dat vorm gegeven, wat staat er op papier?
- Ik kan mij eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat u met iemand zijn crematie 'volledig' bespreekt, maar niet afspreekt wat er met de as moet gebeuren.
- Ik vraag me ook af wat nu eigenlijk op dit moment de aanleiding is om mij deze vraag te stellen. Ik denk niet dat u de vraag stelt omdat u 'zomaar' zou willen weten hoe zoiets theoretisch zou zijn. Ik denk dat er een probleem is, maar u schrijft niet wat het eigenlijke probleem is. Bijvoorbeeld dat een van de kinderen de as opvraagt, maar u bang bent dat de andere dan gaat protesteren, of ook de as vraagt. Of een ander probleem.

Als u de crematie volledig zelfstandig geregeld hebt en dus de opdrachtgever van de crematie bent, bent u degene die over de as kan beschikken.
De kinderen hebben geen rechten. Maar ze kunnen wel proberen hun mening bij de rechter gerealiseerd te krijgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook vraag nummer 68665 'Opdrachtgever is overleden (2)'. En vraag nummer 68666 'Opdrachtgever is overleden (3)'.


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
[Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
l49169]Melden van overlijden[/l].
TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder