Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Risicoanalyse


14 juli 2002

Vraag nummer: 811  (oude nummer: 1131)

Geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten,

In mijn bedrijf is nog nooit een risicoanalyse gedaan. Ons bedrijf verricht bij overledenen alle noodzakelijke handelingen (van verzorging tot het verwijderen van pace-makers). Ook het transport van overledenen wordt in al zijn geledingenen uitgevoerd. Er zijn nogal wat risico's in deze bedrijftak. Is een uitvaartonderneming verplicht om aan risicoanalyse te doen en de risico's dus zoveel mogelijk te beperken?

M.L. Ruitenberg

Antwoord:

Geachte heer Ruitenberg,

Elk bedrijf is mijns inziens verplicht om een risicoanalyse te doen om risico's voor personeel (en natuurlijk ook de baas), bezoekers e.d. te berperken.
Zo er al niet een wettelijke verplichting is (dat denk ik in dit geval niet), dan is er wel een morele verplichting.
Bij zo'n analyse moet u echter niet al te zwaar denken. Er hoeven geen bureau's voor dikke rapporten te worden ingehuurd. Maar het is wel een kwestie om met gezond verstand - het belangrijkste in het leven - eens na te gaan wat u doet en of dat allemaal wel zo handig en verstandig is en of het niet raadzaam is om tips van derden op te vragen. Ook om een soort noodplan te hebben bij calamiteiten en om te weten wat te doen als men met bepaalde stoffen in aanraking komt. Zo'n inventarisatie kan leiden tot praktische zaken zoals de aanschaf van een brandblusser en een lijstje met belangrijke telefoonnummers, dat altijd voor het grijpen ligt.

W.G.H.M. van der Putten

14 juli 2002

Aanvulling:
Een attente lezer attendeerde mij op een bericht op de site www.uitvaartmedia.com, het 'dossier' hygienerichtlijnen
(onder de button 'dossiers'):

"In samenwerking met de GG&GD Amsterdam heeft de Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie onlangs een protocol opgesteld met hygiënische richtlijnen voor uitvaartverzorgers. De richtlijnen bieden informatie over desinfecteren, veilig werken en beschermende maatregelen.

Aan het werken met overledenen zijn risico’s verbonden. Het risico op besmetting na blootstelling aan HIV-, hepatitis-B of -C positief bloed is niet groot, maar niet onmogelijk. In het recente verleden dacht men dat micro-organismen zeer snel na het overlijden inactief werden. Inmiddels weet men dat ze nog geruime tijd na het overlijden van de patiënt in leven blijven. Vanwege het medisch beroepsgeheim weigeren ziekenhuizen gegevens over besmettelijke ziektes aan uitvaartorganisaties door te geven. Het werken met overledenen moet daarom altijd op zo’n manier gebeuren dat het risico van besmetting zo klein mogelijk is.
Meer over de hygiënische richtlijnen in het aprilnummer 2001 van het vakblad 'Uitvaart'.
De hygiënerichtlijnen voor de uitvaartbranche zijn op te vragen bij de GG&GD Amsterdam, tel (020) 555 55 81 en kosten inclusief verzendkosten (in 2001) ƒ 42,50.

WvdP

17 juli 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >