Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkvinding


20 augustus 2009

Vraag nummer: 6792  (oude nummer: 13600)

Geachte Heer vd Putten,
er bestaat enig verwarring over de titel "Lijkvinding".
Is er sprake van een Lijkvinding als alleen de datum niet kan worden vastgesteld of moet tevens de plaats van overlijden onbekend zijn.

M.v.g.

Wim Tromp
Uitvaartverzorger DELA

Antwoord:

Geachte heer,

Er is sprake van lijkvinding als de plaats of de dag van het overlijden onbekend of onzeker zijn.

De Wet op de lijkbezorging gebruikt de term 'lijkvinding' niet. Zij heeft in het systeem van de lijkbezorging ook geen functie. Je kunt dan weliswaar niet altijd de datum van overlijden vaststellen en aan de hand daarvan gaan rekenen wat de 5e dag na die van het overlijden is. Maar meestal is het dan simpelweg een kwestie van 'zo snel mogelijk' begraven of cremeren. Daar hoef je geen wettelijke regeling voor te hebben. Alleen gezond verstand.

Lijkvinding is een kwestie die speelt in het burgerlijk recht en wel in het personen- en familierecht.
Art. 19f van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
1.
Een akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
2.
Indien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, wordt de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is gevonden of aan land gebracht.

Lijkvinding is in de eerste plaats een bureaucratisch probleem: van welke gemeente is de ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd om het overlijden in het register van overlijden op te nemen. Normaal moet men aangifte doen in de gemeente van overlijden. Maar als de plaats van overlijden onbekend is, is dat onmogelijk. Dan wordt het de plaats van vinding, waar de ambtenaar bevoegd is.

Dat de datum van overlijden niet bekend is, kan ook tal van problemen geven. Voor het al dan niet terecht doen van uitkeringen bijvoorbeeld. Of in het erfrecht, als een familielid van de overledene net iets eerder of iets later overlijdt. Maar het geeft geen wezenlijke problemen voor de lijkbezorging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE