Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke gemeente? Artikelen 20 en 21 van de Wet op de lijkbezorging


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36095

Geachte heer van der Putten,

Graag wil ik u vragen om duidelijkheid te scheppen in wat verwarring.

Onze uitvaartonderneming verricht diensten op het gebied van vervoer en de opslag van stoffelijke overschotten in opdracht van justitie. Door deze dienstverlening komt het een aantal keren per jaar voor dat in ons mortuarium in X een stoffelijk overschot is waarover niemand zich bekommert. Indien na vrijgave zich niemand over deze overledene bekommert of er is niemand die opdracht geeft voor de uitvaart dan melden wij het overlijden na drie dagen aan bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden of het stoffelijk overschot is aangetroffen.

Enkele adviezen in uw rubriek brachten echter verwarring, hierin geeft u aan dat “de gemeente waar de overledene zich bevindt op het moment dat geconstateerd wordt dat niemand de uitvaart regelt, is verantwoordelijk voor de lijkbezorging".

Om volgens de letter van de wet te handelen dienen wij het overlijden dus bij de gemeente X te melden.

Alvast mijn dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Uitvaartverzorging XYZ

Antwoord:

Geachte heer,

De wet moet inderdaad zo worden uitgelegd dat de burgemeester waar zich de overledene bevindt op het moment dat blijkt dat niemand de uitvaart gaat regelen, de zorg voor de uitvaart op zich moet nemen.
Als uw mortuarium in de gemeente X ligt, is het de burgemeester van X die uiterlijk de 3e dag na het overlijden moet worden gewaarschuwd.
Het gaat om de artikelen 20 en 21 van de Wet op de lijkbezorging.

Als het de gemeente van overlijden of van wonen geweest zou zijn, die verantwoordelijk zou moeten zijn, zou dat wel zo in de wet gestaan hebben. Maar dat staat er niet. En het heeft ook goede redenen dat het niet zo in de wet staat. Sommige mensen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en hun lijk zou dus nooit door een gemeente van wonen bezorgd kunnen worden. Ook de gemeente van overlijden is soms een lastig criterium. Neem een ongeluk op de snelweg en iemand overlijdt onderweg in een ambulance op weg naar het hospitaal. Wie controleert welke gemeentegrenzen precies overschreden waren toen de gewonde de laaste adem uitblies? Niemand. De burgemeester van 'het moment van constateren dat niemand de uitvaart regelt' is dus de veiligste optie voor de wetgever, omdat altijd duidelijk is wie dat is. En - ook heel praktisch - omdat de overledene in de juiste gemeente is waar die burgemeester kan optreden -;)

U dient niet het overlijden bij de gemeente X te melden. Het overlijden moet altijd worden gemeld in de gemeente van overlijden. U moet alleen melden dat er een overledene is waar de gemeente X zorg voor moet dragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >