Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Cremeren stoffelijke resten


7 oktober 2004

Vraag nummer: 3361  (oude nummer: 4766)

Veel begraafplaats-beheerders zijn de mening toegedaan dat crematie van stoffelijke resten na de 10 jaars termijn "in bulk" mogen worden uitgevoerd. M.i. dienstoffelijke resten altijd per overledene aangeboden te worden om de as van overledenen gescheiden te kunnen houden

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er wordt wel vaker ongenuanceerd gedacht, zonder iets te checken. Dat na 10 jaar 'bulk-crematies' van stoffelijke resten mogen plaatsvinden is alleen het geval als het gaat om de crematie van overblijfselen van lijken, in de gevallen dat nabestaanden er uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
(Alle andere gevallen en andere omstandigheden zijn verboden en de begraafplaatshouder die daar in strijd mee handelt pleegt een strafbaar feit. En als het crematorium er van weet, is zij mede-pleger.)
Het is niet zo dat alle stoffelijke resten altijd per overledene apart aangeboden moeten worden voor crematie. Als het gaat om anonieme overblijfselen na ruiming, hoeft het niet.

Om wat voor situatie het gaat (opgraven + cremeren of ruimen + cremeren) is iets wat alleen de houder van de begraafplaats en de rechthebbende op de betreffende graven weten. Het crematorium is afhankelijk van de informatie van de begraafplaats. Je moet overigens als crematorium wel altijd uitdrukkelijk de vraag stellen om welke situatie het gaat (opgraven of ruimen), omdat je bij opgraving als crematorium het verlof van de officier nodig hebt. Ik zou altijd de begraafplaats er voor laten tekenen, welke situatie het is.

Zie o.a. vraag 4694 "Samen cremeren na opgraven?" in de sub-rubriek Overig cremeren. En 3964. En andere vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >