Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafvergunning?????


4 november 2002

Vraag nummer: 1443  (oude nummer: 1797)

Tue Jul 10 21:46:45 2001

Geachte heer van der Putten,

Vanochtend regelde ik, als uitvaartverzorger werkzaam bij een uitvaartonderneming in Zuid-Oost Drenthe, een uitvaart waarbij de familie aangaf dat de begrafenis op een begraafplaats in de stad Groningen (Selwerderhof) zou moeten plaatsvinden.
Dit is een algemene begraafplaats van de gemeente Groningen.

Bij het boeken van de begrafenis werd mij duidelijk dat alleen ondernemers uit de stad Groningen daar mogen begraven. Zij beschikken over een zogenaamde begraafvergunning.

Om geen moeilijkheden te krijgen val ik terug op collegiale diensten van een goede collega uit Groningen.

Toch vind ik dit een vreemde zaak. Bij mijn weten is, volgens de Wlb een alleen een verlof tot begraven en een document met registratie nodig om te kunnen begraven (en een overledene natuurlijk). Temeer daar het een algemene begraafplaats betreft vind ik deze gang van zaken vreemd. Dit doet mij sterk denken aan koppelverkoop. Graag uw mening.

Antwoord:

Wed Jul 11 02:14:04 2001

Geachte heer,

Ik heb nog nooit van een begraafvergunning voor lokale uitvaartondernemers gehoord. Ik zie geen enkele reden waarom het uitvoeren van begrafenissen voorbehouden zou zijn aan een beperkte groep lokale uitvaartverzorgers.

Ik heb er eens even de beheersverordening van de gemeente Groningen op na geslagen. Daar staat in dat een graf niet mag worden geopend en dat in een graf geen kist mag worden geplaatst zonder medewerking en toezicht van de opzichter van de begraafplaats. Dat is in principe altijd zo, ook al zou het niet uitdrukkelijk in de verordening staan. Maar dat is iets anders dat de door u bedoelde begraafvergunning. Ik kan er in de beheersverordening zo snel niets over vinden.

Is er geen sprake van een misverstand en bedoelde de administratie van de begraafplaats iets anders? Als dat niet zo is, zou ik als ik u was de zaak zwart op wit willen zien en de gemeente een brief schrijven met de vraag of elke uitvaartondernemer aldaar een begrafenis mag uitvoeren. En zo niet, waarom niet en waar men dat op baseert. Als u daar een antwoord op krijgt, ben ik er heel benieuwd naar.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 juli 2001


NB
Ik kreeg korte tijd na publicatie van de gemeente Groningen de volgende reactie:

Geachte Heer van der Putten

Ik heb de vraag over de begraafvergunning gelezen op uitvaart.nl.
Ik wil hier graag op reageren.

Allereerst wil ik benadrukken dat het onderstaande ten doel heeft de nabestaanden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Op grond van artikel 6.17 lid 1 van de beheersverordening is het verboden zonder vergunning van college van B en W begravingen uit te voeren of steenhouwerwerken op de grafruimten aan te brengen.
Artikel 6.17 lid 2: het college van B en W beslist op een aanvraag binnen vier weken na ontvangst.
Artikel 6.17 lid 3: Aan een vergunning als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden ter verzekering van de naleving van deze verordening en ter bevordering van de goede orde op de begraafplaats. De vergunninghouder is verplicht de voorschriften en beperkingen na te leven.
Artikel 6.17 lid 4: de vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden ingetrokken. Indien de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen niet worden nagekomen.

Waarom is dit artikel opgenomen in onze beheersverordening.

Omdat er een 11 tal begraafplaatsen zijn in Groningen is het in het belang voor een goede verloop en orde van begrafenissen dat een begrafenisondernemer goed op de hoogte is van de mogelijkheden op deze begraafplaatsen en hoe het begraven in de gemeente Groningen toegaat.

De begraafplaats Selwerderhof bestrijkt ca. 50 ha en heeft ca 22.000 graven.

Wij hebben nogal een verscheidenheid aan grafsoorten en grafbedekkingen en mogelijkheden.
Wanneer een begrafenisondernemer een begrafenis aanvraagt wordt een grafruimte uitgegeven op grond van het soort monument dat nadien geplaatst gaat worden op de grafruimte.
Ook bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om zelf een plekje uit te zoeken. Er is een apart veld waar ander soorten grafbedekkingen geplaatst kunnen worden.
Om de nabestaanden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het van belang dat begrafenisondernemers hiervan op de hoogte zijn.
De begrafenisondernemers die een vergunning krijgen weten dan ook de gang van zaken op de begraafplaats, en wat voor mogelijkheden er zijn. Zij hebben een documentatiemap bij zich met voorbeelden van grafsoorten, prijzen en mogelijkheden. Bovendien hebben deze vergunninghouders krediet van 1 maand. Normaal dienen de leges die hiervoor verschuldigd zijn eerst te worden betaald voordat de aangevraagde dienst wordt uitgevoerd.

Natuurlijk mag elke bonafide uitvaartondernemer begraven op onze begraafplaats en de begrafenis ook zelf uitvoeren.
Op grond van de beheersverordening vragen wij om gebruik te maken van de diensten van een ondernemer met een vergunning. Deze leveren dan op verzoek van de aanvrager de dragers en eventueel de uitvaartverzorger.

Ik vertrouw erop dat het een en ander iets duidelijker is geworden.

Met vriendelijke groet,

I.Postma
Administratie begraafplaats Selwerderhof

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >