Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dubieuze debiteur; voorgeschoten kosten graf


16 februari 2010

Vraag nummer: 7322  (oude nummer: 15117)

In 2009 hebben wij een begrafenis verzorgd van een meneer. Begraven in een huurgraf voor 20 jaar en onderhoud afgekocht. Grafkosten zijn door ons voorgeschoten als uitvaartonderneming. Debiteur blijft nu in gebreke en kosten uitvaart zullen zeer waarschijnlijk niet meer betaald worden aan ons.
Is er een mogelijkheid om de kosten van het graf terug te vorderen van de begraafplaats? Graf staat nu op naam van de erfgenamen maar wij hebben betaald!!

Antwoord:

Geachte heer,

Ik adviseer uitvaartondernemingen sinds jaar en dag altijd om dergelijke kosten niet voor te schieten. Ook om niet als onderneming de aanvraag voor de uitgifte van het graf te doen of mede te ondertekenen, maar om alleen de opdrachtgever van de uitvaart het aanvraagformulier van de begraafplaats voor de begrafenis en de uitgifte van het graf te laten invullen en ondertekenen.
Als de uitvaartonderneming de aanvraag (mede) doet en (mede) ondertekent, is zij aansprakelijk voor de kosten.

Gemeenten hebben in hun Verordening lijkbezorgingsrechten of Verordening Begraafrechten gewoonlijk standaard de volgende bepaling opgenomen:
"Artikel x Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt."
Dat betekent dat als een uitvaartondernemer de aanvraag doet of mede doet, zij belastingplichtig is.
De oplossing om niet aansprakelijk te zijn is eenvoudig: niet de ondernemer maar alleen de opdrachtgever van de begrafenis moet de aanvraag doen.

Begraafplaatshouders adviseer ik uiteraard om uitvaartondernemingen wel te verplichten om mee te tekenen ;-)

Als ik beheersverordeningen of beheersreglementen voor begraafplaatsen maak, zet ik er altijd in dat als de kosten niet tijdig betaald worden, de rechten op het graf vervallen kunnen worden verklaard. Dan heeft de begraafplaatshouder weliswaar nog een strop, want hij zal het graf 10 jaar niet kunnen ruimen. Maar dan heeft de familie geen recht om een grafbedekking te plaatsen en kan er geen langstlevende echtgenoot in het graf begraven worden. Dat zet vaak een forse druk om de familie om toch te betalen.

U hebt geen mogelijkheid om de kosten van de begraafplaatshouder terug te vorderen. U bent zelf met de aanvraag een verplichting aangegaan. U hebt een vordering op uw opdrachtgever. Dat het een dubieuze debiteur is, is uw probleem.

Alleen als u niet de aanvraag voor de begrafenis en uitgifte van het graf (mede) hebt ondertekend, is sprake van een onverschuldigde betaling, die u van de begraafplaatshouder terug kunt vorderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >