Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lesmateriaal STIVU internationaal transport (onjuist?)


21 oktober 2002

Vraag nummer: 1308  (oude nummer: 1654)

Fri Apr 21 18:04:39 2000

Geachte heer Van der Putten,

Al enige tijd ben ik werkzaam als toeleverancier van de branche. In mijn functie kom ik geregeld bij uitvaartbedrijven. Om de probelamtiek van mijn klanten beter te begrijpen, heb ik besloten de cursus uitvaartondernemer te volgen. Ik krijg steeds meer het idee dat theorie en praktijk van elkaar afwijken.
Daarover een aantal vragen.

Volgens het stivumateriaal heb je voor een internationaal transport vanuit NL een verklaring van overlijden nodig, internationale overlijdensakten, doktersverklaring, balsemverklaring, kistverklaring en pas als dat allemaal geregeld is ook nog een lijken pas (laisser passer). Ik twijfel of dit juist is. Zijn bv de overlijdensakte en de doktersverklaring nodig?

Verder wordt gesteld dat balseming altijd door een arts moet geschieden, bv de pathaloog-anatoom. Klopt dit? Ik kom wel eens in een ziekenhuis en daar doen de obductie-assisten cq mortuariummedewerkers dat??

En als laatste, volgens het lesmateriaal zijn er voor transport van een urn geen aparte vereisten. Betekent dat dat er totaal geen papieren benodigd zijn? Ik ben nl een keer meegereden met een uitvaartverzorger van Den Haag naar Amsterdam. Hij moest toen langs het consulaat van Indonesie om papieren te regelen, juist voor het transport van een urn??

Tot zover de vragen. Alvast bedankt voor de moeite en prettige paasdagen.

Antwoord:

Sat Apr 22 13:25:02 2000

Geachte heer of mevrouw,

Wat in het lesmateriaal van de STIVU staat, weet ik niet. Maar u gooit nu wel erg veel op een hoop. Dat zal in het lesmateriaal vast wel wat meer gestructureerd zijn verwerkt.

Voor een internationaal transport uit Nederland heb je geen verklaring van overlijden nodig, geen internationale overlijdensakte (dat bestaat niet; er moet natuurlijk wel aangifte van overlijden worden gedaan en inzake die aangifte van overlijden, die wordt ingeschreven in het register van overlijden, kan een uittreksel uit het register worden aangevraagd; dat is nodig voor het erfrecht e.d., maar niet voor het internationaal transport), geen doktersverklaring (van wie, waarover, waarvoor?), geen balsemverklaring (een in het Nederlands en internationaal recht onbekend document), geen kistverklaring (zo zoiets non-existents), maar wel, soms, een lijkenpas (laissez-passer).
Ik kan niet een-twee-drie uit de doeken doen hoe het allemaal zit, want dan ben ik zo 10 kantjes aan het volschrijven. Ik moet u verwijzen naar het Handboek Wet op de lijkbezorging, want daar staat het allemaal in.
De hoofdlijnen staan ook in mijn antwoord (Perfecte moord; er komt altijd een arts aan te pas? (neen)) van 1 maart 2000 en inzake een vraag over balseming en zinken kist d.d. 2 maart 2000.
Ik heb daar echter ook bij aangetekend dat als je een lichaam van Nederland naar land x brengt, het zo kan zijn dat land x bepaalde aanvullende eisen stelt, die niet overeen komt met de Nederlandse wetgeving, en zonder een basis in internationale verdragen. Die eisen mag een land volgens internationaal recht dus niet stellen, maar ja, soms heb je er feitelijk wel mee van doen. Ook de eisen van luchtvaartmaatschappijen spelen soms feitelijk een rol.

Uw tweede vraag is of balseming altijd door een arts moet geschieden. Op grond van artikel 71, lid 3, in combinatie met artikel 69 Wlb, moet balseming door of onder toezicht van een arts geschieden. Feitelijk kunnen de werkzaamheden dus door obductie-assistenten e.d. uitgevoerd worden. Als die daar ervaren in zijn is dat natuurlijk geen enkel probleem. Formeel is wel een patholoog eind-verantwoordelijk.

Uw derde vraag betreft het transport van urnen (met as). Voor de invoer of uitvoer is inderdaad geen enkel overheidsdocument benodigd. Althans voor wat betreft de Nederlandse wet. Dat andere landen, zoals Indonesiƫ, wellicht een soort van import-document verlangen, is mogelijk. Maar het is geen Nederlandse eis.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 april 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >