Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitstel van de begrafenis


26 augustus 2002

Vraag nummer: 940  (oude nummer: 1268)

Geachte heer van der Putten,

Aan mij is de volgende vraag gesteld door een mevrouw die bezig is via testament/wilsbeschikking haar laatste wensen op papier te zetten.
Mevrouw heeft twee kinderen in Amerika wonen.
Zij wil graag dat haar kinderen de uitvaart regelen.
Daarvoor is tijd nodig, immers na het melden van overlijden zijn de kinderen misschien nog 3 à 4 dagen onderweg vanaf Amerika. Daarna kan de uitvaart geregeld worden.

De uitvaart moet wettelijk plaatsvinden op de 5e dag na de datum van overlijden. Uitstel kan plaatsvinden in overleg met een arts van de GGD.

Om de tijd te overbruggen stelt mevrouw voor om haar "in te vriezen" totdat de kinderen overgekomen zijn uit Amerika en zij daarna nog tijd en ruimte hebben om de uitvaart te kunnen regelen.

In Amerika schijnt dit gebruikelijk te zijn ??

A. Is er een mogelijkheid om aan deze wens tot "invriezen" te kunnen voldoen ?

B. Wat zijn vervolgens de wettelijke termijnen die in acht genomen worden.


Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vraag.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wens dat iemand kinderen de uitvaart regelen, is in de door u beschreven situatie een goede reden om uitstel van de uitvaart te vragen.
Concreet uw vragen:
A. Het tijdelijk 'invriezen' van het stoffelijk overschot kan niet, mag niet, is onwenselijk (bevriezing verstoort de start van de lijktonbinding) en is ook overbodig. Tenminste wanneer we het echt over een temperatuur onder 0 graden Celsius hebben. Maar mevrouw kan natuurlijk wel gewoon de koeling in en het stoffelijk overschot blijft dan lang genoeg goed om nog toonbaar opgebaard te worden. Wellicht is tegen die tijd ook thanatopraxie toegestaan en een goed of zelfs beter alternatief.
B. U vraagt naar de wettelijke termijnen. Welnu, u noemt ze zelf al. Uiterlijk op de 5e dag na het overlijden zou er begraven of gecremeerd moeten worden, maar er is uitstel mogelijk bij de gemeente (formeel de burgemeester). Daarvoor moet er een advies van een arts zijn. Er is geen limiet aan het uitstel; dat is een kwestie van redelijkheid en gezond verstand.

Echter, praktisch gesproken, lijkt mij dat nu al veel vooraf geregeld kan worden. En het is ook goed en verstandig dat mevrouw met u als uitvaartondernemer daar nu al contact over opneemt. Ze kan nu al regelen dat u direct na het overlijden in actie komt en voor koeling zorgt. Ze kan nu al regeln op welke begraafplaats een graf en wat voor soort graf wordt gekozen. Ze kan nu al een tekst voor een rouwbrief maken. Ze kan nu al een adreslijst maken van familie, vrienden en bekenden die een bericht moeten krijgen. Dat soort zaken hoeft niet te wachten op de komst van de kinderen. Bovendien leven we in een tijd van telefoon, fax en internet en kan ook de eerste dagen al met de kinderen worden gecommuniceerd om zaken te overleggen. Er hoeft niet echt blanco te worden gestart als de kinderen overgekomen zijn. De kinderen hebben dan nog tijd om een kist uit te zoeken en dat soort praktische zaken die men wellicht persoonlijk wil doen. Ik denk dat iedereen alleen maar blij kan zijn dat op dat moment al veel vooraf is geregeld; dat zou in elke overlijdenssituatie gelden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >