Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

De kinderen willen niet betalen


2 februari 2002

Vraag nummer: 586  (oude nummer: 338)

Wed Jul 4 14:09:24 2001

Geachte heer Van der Putten,

Onze begrafenisonderneming heeft te maken met kinderen die niet willen betalen.
In maart jl. is de heer Van Everdingen overleden. Zijn partner, mevrouw Jansen, heeft de begrafenis geregeld. De opdracht is niet schriftelijk met handtekening ondertekend.
De kinderen van de heer Van Everdingen hadden geen contact meer met hun vader.
Mevrouw Jansen was gemachtigd om bij leven over zijn bankrekeningen te beschikken.
Na zijn overlijden is de machtiging vervallen.
De heer Van Everdingen had voldoende saldo op zijn girorekening om de nota te kunnen betalen.
Omdat mevrouw Jansen niet meer over de rekening kon beschikken, hebben wij een nieuwe nota naar de nabestaanden gestuurd. De kinderen hebben ons pas een brief gestuurd; zij willen niet betalen, omdat zij geen opdracht hebben gegeven.
Mevrouw Jansen heeft uit eigen middelen fl. 2.000,- betaald.
Nu is mijn vraag: is er een weg om bijv. de nota's naar de Postbank (of de andere bank) te sturen en op deze manier toch de nota te kunnen innen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Aangezien de opdracht afkomstig is van mw. Jansen, is zij uw contractuele wederpartij. Zij dient de nota te betalen. Als zij niet kan betalen, kan ze wellicht een beroep doen op (bijzondere) bijstand. Als ze niet wil betalen, kunt u naar de kantonrechter.

Als mw. Jansen in gebreke blijft, zijn de erfgenamen aanspreekbaar. Dat is juridisch wat kort door de bocht, maar ik kan me voorstellen dat de kantonrechter praktisch zou kunnen redeneren dat de overledene geld voor zijn uitvaart gereserveerd had en dat het logisch is dat zijn uitvaartkosten daaruit betaald worden. Maar daarvoor is medewerking van de erven noodzakelijk.

U moet een opdracht altijd op schrift zetten en altijd laten ondertekenen. Anders krijgt u een bewijsprobleem. In dit geval hebt u geluk dat door de betaling van fl. 2.000,- mw. Jansen achteraf de opdracht erkent. Maar niet vergeten voor de toekomst!

U vraagt of u de nota's bij de Postbank zou kunnen indienen. Dat kunt u vergeten. Die betaalt de Postbank nooit. Dat mag ze ook niet. Het saldo op de rekening van de heer Van Everdingen is nu van de erven.
Het is ook uitermate onverstandig geweest van wijlen de heer Van Everdingen en mw. Jansen om mw. Jansen alleen te machtigen voor de rekening van de heer Van Everdingen.Zo'n machtiging vervalt altijd onmiddellijk bij overlijden. Dus werkt volstrekt niet. Een goede oplossing zou zijn geweest om er een gezamenlijke rekening "en/of-rekening" van te maken; dan zou mw. Jansen wel nog aan het geld hebben kunnen komen na overlijden van haar partner.
Dit lijkt mij een goede tip voor personen, waarmee u een eventueel een voorgesprek hebt om zaken voor een toekomstige uitvaart vast te leggen.

U maakt waarschijnlijk gebruik van algemene voorwaarden. Als het goed is, hebt u ze overhandigd in uw opdrachtgesprek met mw. Jansen. Alleen overhandigde voorwaarden werken; alleen deponeren is niet meer voldoende sinds 1-1-1992.Op grond van deze algemene voorwaarden kunt u hoogstwaarschijnlijk de kosten van een incasso-procedure en van een kantongerechtprocedure verhalen op mw. Jansen.

Ik zou tegelijk ook de erven Van Everdingen aanspreken. Als het tot een kantongerechtszaak komt, zou ik 1. mw. Jansen en 2. de erven Van Everdingen aanspreken.Betrokkenen moeten echter eerst een brief krijgen waarin ze alsnog gesommeerd worden te betalen en waarin ze gewaarschuwd worden voor de kosten van incasso. Pas na zo'n waarschuwing zijn ze voor kosten aansprakelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >