Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familie oneens met factuur


19 april 2021

Vraag nummer: 62769

Goedemiddag, hoe voorkom je een geschil in de betaling van de factuur? Familie is het niet eens met de factuur die zij ontvangen hebben. Zij vinden dat zij door de participatie tijdens de regeling recht hebben op korting. In de aanname is daar met geen woord over gerept.

Ook is het niet zo dat de uitvaartbegeleider minder werk heeft verricht dan 'normaal', wellicht zelfs wel meer. (Dat men kan participeren in de uitvaart is juist 1 vd sterke punten van deze onderneming).

De Begroting is voor de uitvaart aangereikt aan de familie waar zij natuurlijk uitleg over konden krijgen, maar op dat moment niet wilden (hebben deze wel ingezien is mij gemeld). Er is nogmaals voor de uitvaart door de uitvaartbegeleider naar gevraagd maar geen reactie. Tot het ontvangen van de factuur is daar niet op gereageerd.
Maar na het ontvangen van de factuur (kleine duizend euro minder dan de begroting) kwam de mededeling dat zij het niet eens waren met een aantal zaken en vonden dat dit best nog minder kon of dat posten die vermeld waren op de factuur (en op de begroting) zelfs naar hun idee onder het aannametarief zouden moeten vallen.
Er is medegedeeld door uitvaartbegeleider welke posten onder het aannametarief vallen en welke niet (staat ook op begroting en factuur). De uitvaartbegeleider vindt dat de factuur in zijn geheel betaald dient te worden (heeft immers alle betrokken partijen al betaald m.b.t. deze uitvaart), maar vermoedt dat dit niet de bedoeling gaat zijn van de nabestaanden. Want na tel. overleg met 1 vd kinderen werd er medegedeeld dat hij het er niet mee eens was en het op zou nemen met de rest van de kinderen.
Ter vermelding: diegene die dat meldde is niet de opdrachtgever. Hoe nu te reageren als men inderdaad niet wil betalen? Is het dan gebruikelijk de rechtsbijstandverzekering in te schakelen als ondernemer? Heb namelijk nog nooit zoiets aan de hand gehad.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit zijn natuurlijk vervelende zaken.

Ik kan de feitelijke situatie niet beoordelen. Je moet dan weten wat precies is gezegd door wie en wanneer en hoe daar op is gereageerd. Maar u hebt eigenlijk alleen met de opdrachtgever te maken.

Juridisch is het de belangrijkste vraag of een begroting is opgesteld en - vooral - of de begroting is omgezet in een getekende opdracht.
Alleen het overhandigen van een begroting is onvoldoende. Het moet ook blijken dat de opdrachtgever er mee heeft ingestemd. Door diens handtekening. En wel voor de uitvaart, want niemand wil discussies achteraf.
Uw vraagstelling is hier niet duidelijk over.

De hoofdregel is: pas aan de uitvoering van een uitvaart beginnen, als er een handtekening over een opdrachtformulier staat. Nu is dat niet altijd mogelijk voor wat betreft de volle omvang van de uitvaart, ook om de plannen vaak nog worden bijgesteld. Maar die bijstellingen moeten ook worden genoteerd en akkoord bevonden, in mailtjes of appjes, waar een akkoord op wordt gevraagd en gekregen van de opdrachtgever.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, zou ik die zeker inschakelen.

Maar ik zou eerst eens gewoon contact opnemen met de opdrachtgever, zeggen dat er gebeld is door een andere nabestaande, maar dat de opdrachtgever verantwoordelijk is en vragen of die andere nabestaande namens de opdrachtgever belde. En dan uitleg vragen.

In de subrubriek 'Kosten uitvaart' en de subrubriek 'Vragen van uitvaartondernemers' staan meer vragen over de (weigering tot) betaling van (een deel van) een uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >