ex schoonzonen


18 mei 2012

Vraag nummer: 28304

Als de erfgename 2 keer is getrouwd en gescheiden, en er is geen testament, hoe wordt het recht dan berekent. Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen geboren, uit het tweede 3 kinderen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien iemand overlijdt zonder testament, in ongehuwde staat en met achterlating van een kind/kinderen, dan is dat kind/zijn de kinderen tezamen de erfgenaam/de erfgenamen. Was betreffend kind-erfgenaam gehuwd in gemeenschap van goederen toen het erfde, dan is de erfenis in de gemeenschap van goederen gevallen (omdat er geen testament was) en moet het in beginsel gedeeld worden bij scheiding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.