opschortende voorwaarde


15 maart 2009

Vraag nummer: 12462  (oude nummer: 12522)

als twee echtelieden samen een huis gekocht hebben en 1 van beide is overleden zijn dan je kinderen medeeigenaar .als je geen testament hebt

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je gehuwd bent en geen testament hebt, is sinds 1 januari 2003 de zogenoemde wettelijke verdeling van toepassing op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt en de kinderen een zeer beperkt opeisbaar vordering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.