Kindsdeel bij tweede huwelijk


22 augustus 2007

Vraag nummer: 11236  (oude nummer: 9601)

Mijn schoonmoeder is helaas komen te overlijden. Ze heeft twee zoons uit haar eerste huwelijk. Een paar jaar geleden is ze hertrouwd. Haar tweede man heeft zelf ook een zoon, uit zijn eerste huwelijk.Hebben haar zoons recht op hun kindsdeel of gaat alles naar haar tweede man en naar zijn zoon?
Is er een testament voor nodig om hun kindsdeel op te eisen? Als er een testament is krijgen zij hier dan een bericht van?
Mocht er geen testament aanwezig zijn, hoe weten de zoons dan dat ze eventueel aanspraak kunnen maken op hun kindsdeel?

Hoop graag iets van u te mogen horen.

Met vriendelijke groet,

Tanja Nieboer

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

De vraag is of zij een testament heeft gemaakt. Is er geen afwijkend testament, dan bepaalt de wet dat alles naar de langstlevende gaat en de delen van de (eigen) kinderen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering.

Voor de kinderen is daar dus niet zoveel aan te doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.