erfenis blokkeren


16 oktober 2003

Vraag nummer: 8091  (oude nummer: 3210)

Mijn vader overleed in december 2001.
Volgens het toenmalig erfrecht was ik met moeder en zussen en broer erfgenaam.
Mijn oudste zus die onofficieel tegen mijn zin in als testamentair executeur optrad heeft mijn moeder en de anderen wijs gemaakt dat er van erfgenamen geen sprake was zolang mijn moeder nog leefde. Mijn verzoek tot een boedelbeschrijving of erfenis werd niet gehonoreerd.
Mijn moeder zal binnenkort overlijden.

Vragen:
1. Kan ik de erfenis van mijn moeder en de tegoeden laten blokkeren tot de erfenis van mijn vader is geregeld ?
2. Bij het eventuele blokkeren van rekeningen (nu die van mijn moeder/oudste zus) horen daar ook de overige rekeningen bij van mijn zus (die m.i. toen mijn vader's erfenis heeft ingepikt).
3. Indien dit blokkeren mogelijk is, wat is daarvoor de procedure ?
4. Is het nodig hiervoor functionarissen in te schakelen? (Deurwaarder/advocaat/notaris).
5. Mijn zus heeft in het geheim zich alvast laten benoemen tot executeur testamentair in mijn moeder's testament.
Is het frauduleus handelen in het verleden genoeg grond om te eisen dat ze uit dit ambt wordt ontheven? (Eventueel hierover gaarne bereid tot overleg met haar notaris).

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt genomen zijn uw rechten in verband met het overlijden van uw vader niet vervallen. Wellicht gaat het wat ver om zaken te laten blokkeren, maar het is wel zo dat u door het overlijden van uw vader (zonder testament) mede eigenaar geworden bent, blijft en dus nog steeds bent.

Het lijkt mij dat uw zuster niet zonder uw toestemming onofficieel als executeur heeft kunnen optreden. Wilt uw zuster bevoegdheden hebben gekregen destijds, dan zou u toch wel op zijn minst een volmacht moeten hebben afgegeven.

Uiteraard kunt u naar de bank toestappen om de kijken wat mogelijk is. Misschien moet u daar terughoudend in zijn om uw moeder niet in de problemen te brengen. Ik laat dat aan uzelf over.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.