overlijden met schulden


25 december 2003

Vraag nummer: 8284  (oude nummer: 3640)

Geachte heer,
30 jr geleden zijn ouders op huwelijkse voorwaarden getrouwd dit ivm eigen zaak.
10 jr geleden testament gemaakt door mevr.man onterfd.
Vraag : als echtgenoot overlijdt, erft ze dan alle schulden en bezittingen of de helft sinds het nieuwe erfrecht.?Er is geen testament gemaakt door echtgenoot?.(er zijn geen bezittingen allen maar schulden).
We weten ook dat echtgenote de erfenis kan weigeren als ze weigert is ze dan nog aansprakelijk voor de schuden.?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het wettelijk erfrecht en de wettelijke verdeling zal in eerste instantie van toepassing zijn. De erfgenamen zijn de langstlevende en de kinderen, maar de langstlevende wordt enig eigenaar onder de verplichting ook alle schulden voor haar rekening te nemen.

Als zij het niet wil, dan kan zij de wettelijke verdeling binnen 3 maanden na het overlijden ongedaanmaken en kan zij ook verwerpen. De schulden komen daarmee op het bordje van de kinderen. Dit lijkt mij niet de beste oplossing.

Het beste voor de langstlevende is (als je je kinderen ook wil beschermen) om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.