overlijden gehandicapte oom


23 mei 2003

Vraag nummer: 7907  (oude nummer: 2700)

Mijn oom (een broer van mijn overleden vader) geestelijk gehandicapt en onder curatele gesteld is overleden. Mijn vraag is hoe wordt de erfenis geregeld? Ik wil mijn deel aan het tehuis waar hij jarenlang heeft gewoond schenken, hoe kan ik dat zo voordelig mogelijk doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst zal moeten worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht wordt doorgaans gevraagd door banken en verzekeringsmaatschappijen. De notaris doet dan onderzoek en zal tevens voorstellen volmachten op te stellen, zodat één van de erfgenamen (of een derde) namens de anderen kan optreden.

Als u erfgenaam bent, dan kan u na verdeling alles doen en laten met uw erfdeel wat u wil. Er tussenuit stappen en het tehuis in uw plaats stellen gaat niet. Let u wel op dubbele lasten (namelijk successierecht op uw verkrijging en schenkingsrecht op de eventuele schenking).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.