Wettelijke verdeling - aansprakelijkheid schulden


25 augustus 2010

Vraag nummer: 13886  (oude nummer: 15981)

Eén van mijn ouders is onlangs overleden. Had veel schulden. Mijn ouder liet een echtgenoot (niet mijn andere ouder!) en een kind (mijzelf achter) zonder testament.

De wettelijke verdeling is nu van toepassing. De echtgenoot krijgt alle goederen en moet de schulden betalen. Gezien de schulden is deze persoon gauw naar het buitenland verkast (weet niet waar). Ik had ergens gelezen dat je als kind door schuldeisers desondanks toch voor de schulden aansprakelijk gesteld kunt worden, maar dat ze hun vordering niet op je "eigen" goederen (goederen die je al van je waren voor de erfenis) kunnen verhalen. Kan ik op deze bescherming varen (zuiver aanvaarden) of moet ik toch maar snel de gang naar de notaris maken om een volmacht te geven voor een beneficiaire aanvaarding?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Goede en lastige vraag, omdat de theorie inderdaad geduldig is, maar hoe pakt het uit in de praktijk?
Een schuldeiser heeft beperkt verhaal op een kind. Alleen de vordering is strikt genomen inwinbaar, uiteraard tenzij er al is betaald. In dat laatste geval zijn er meer mogelijkheden voor een schuldeiser.
De theorie is verder dat bij een negatieve nalatenschap het kind niet verplicht is het tekort te voldoen. Dat levert wel wat bescherming op tenzij de langstlevende weer de wettelijke verdeling ongedaan maakt. Beneficiaire aanvaarding door een kind kan dan dus nog steeds aan te bevelen zijn.

Ik raad u van harte aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.