Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

boedel van dakloze na overlijden

21 december 2019

Vraag nummer: 59560

Ik heb een dakloze in huis gehad die ook mijn vriend was maar we waren niet gerigistreerd als partners omdat ik niet zijn schulden wilde erven. Hij overleed recentelijk De nabestaanden directe ouders en familie verwerpen zijn erfenis nu maar willen toch zijn spullen hebben. Mogen zijn dit doen of niet terugeisen of niet of mag ik houden als zijn vriend en huisgenoot ? Ik wil ze niet opszadelen met accepteren van de erfenis als ze toch zijn spullen opeisen of de familie ervan. Dus ...van wie zijn de spullen na overlijden van een dakloze als je deze in huis hebt (gehad)?

Antwoord:

Geachte heer,

Na overlijden zijn de erfgenamen gerechtigd tot de nalatenschap. Indien aangewezen erfgenamen hebben verworpen (en ook krachtens plaatsvervulling opgekomen erfgenamen hebben verworpen)dan wil dat zeggen dat dezen dus geen erfgenaam zijn en dus ook geen rechten op de nalatenschap hebben. Ook u mag deze zaken niet behouden indien u niet de erfgenaam bent.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder